herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
Ankieta-baner.jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
grafika
Inwestycje MPWiK
Środa, 01.08.2018

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Rembertów (na dzień 5 lipca 2018 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwany dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 40 inwestycji dla Dzielnicy Rembertów. Ważnym jest podkreślenie, że w planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania na nowe zadania nie ujęte jeszcze w planie, które będą zgłaszane przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikające z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

UWAGA!

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

MPWiK informuje, że w ostatnich dziesięciu latach wybudowano i zmodernizowano w Warszawie ponad 970 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym łącznie ponad 51,3 km na terenie dzielnicy Rembertów.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2018 rok:

A. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kanonierskiej, Zawodowej na całej długości ulicy, Roty odc. Paderewskiego - Kadrowa, Kadrowej odc. Kanonierskiej - rondo AON (rondo Fieldorfa) Dn 100/150/250 L ca 2700 m. Termin realizacji: 30.06.2019 r.

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Listonoszy odc. Al. Sztandarów - Czwartaków, Kamasznicza odc. Kadrowa - Listonoszy, Al. Sztandarów odc. Kadrowa - Szyszaków, Szyszaków odc. Al. Sztandarów - Pacholęca, Pacholęca odc. Szyszaków – Kadrowa Dn 100/150 L 1801 m. Termin realizacji: 30.06.2019 r.

3. Budowa przewodu wodociągowego w Al. Sztandarów odc. Szyszaków - Jerzego, Jerzego odc. Al. Sztandarów - Kamasznicza, Licealnej odc. Al. Sztandarów - Kamasznicza, Szyszaków odc. Pacholęca - Kamasznicza, Pacholęca odc. Jerzego - Licealna, Notarialnej Dn 100/150 L 1597,4 m. Termin realizacji: 30.06.2019 r.

4. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Nowy Rembertów w ulicach: Arsenalskiej, Klasztornej, Giermków, Działyńczyków odc. Dwóch Mieczy - Płatnerska, Płatnerskiej odc. Zygmunta III - Instruktorska, Instruktorskiej Dn 100 L 2531,6 m. Termin realizacji: 15.11.2019 r.

B. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Chełmżyńskiej odc. Strażacka – Gwarków Dn 200 L ca 810 m, Stelmachów odc. Chełmżyńska - HP 23194, Dn 100 L ca 161 m (stal); Planowany termin realizacji: 78 tygodni od daty podpisania Protokołu Przekazania Terenu Budowy.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chełmżyńskiej odc. Chłopickiego – Niepołomicka
Dn 0,2 L ca 1480 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 900 m. Planowany termin realizacji: 15.11.2019 r.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Babie Lato odc. Niepołomicka - Szymańskiego Dn 100 L ca 100 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Przedświt odc. Dwóch Mieczy – Płatnerska Dn 100 L ca 205 m;

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Młodnickiej odc. Młodnicka 52 - Młodnicka 62 Dn 100 L ca 150 m;

4. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Stary Rembertów w ulicach: Orbity, Madziarów odc. Orbity - Madziarów 11, Bombardierów odc. Zawodowa - Bombardierów 12, Katiuszy odc. Strażacka - Katiuszy 10, Górnej, Eskulapów, Kordiana odc. Strażacka - Kordiana 7/11 Dn 100 L ca 1140 m;

5. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Stary Rembertów w ulicach: Zawiszaków, Pielgrzymów, Strycharskiej, Sztukatorskiej Dn 100 L ca 2370 m oraz w ul. Kordiana Dn 250 L ca 1315 m;

6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szkutników odc. Chełmżyńska - Szeroka 110 A Dn 100 L ca 400 m;

7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Szerokiej 136/138 odc. Szeroka - Chełmżyńska 145A Dn 100 L ca 350 m;

8. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Karolówka w ulicach: Roty odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, Zecerskiej, Szafarzy odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, Drogistów, Masztalerskiej odc. Szafarzy - Roty, Madziarów odc. Szafarzy - Roty, Zesłańców Polskich odc. Szafarzy - Strażacka, Strażackiej odc. Zesłańców Polskich - Kordiana Dn 100/150/200/250 L ca 3100 m;

9. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Karolówka w ulicach: Pilarzy, Jasówka odc. Kanonierska - Karolówka, Karolówka odc. Jasówka - Pilarzy, Szeflera "Włada", Jagodna, Pancerna, w drodze dojazdowej do ul. Pilarzy 8L Dn 100 L ca 1600 m;

10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym 5 do ul. Chełmżyńskiej w stronę posesji nr 144 Dn 100 L ca 100 m;

11. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Strażackiej odc. Zabraniecka – Chełmżyńska Dn 500 L ca 1200 m (I etap); wzdłuż ul. Strażackiej, terenów kolejowych, ul. Cyrulików na odc. Chełmżyńska - Marsa Dn 400 L ca 2500 m (II etap), Zesłańców Polskich odc. Strażacka - Cyrulików Dn 300 L ca 380 m oraz przewodu wodociągowego ul. Strażackiej odc. Strażacka 53 - Strażacka 63/65 Dn 150 L ca 400 m.

12. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Chełmżyńskiej odc. Strażacka - granica miasta Warszawa/Ząbki Dn 300 L ca 2000 m;

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Babie Lato odc. ul. Niepołomicka – Szymańskiego Dn 0,2 L ca 100 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zesłańców Polskich odc. Kordiana – Strażacka Dn 0,2 L ca 220 m;

15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kołodziejska odc. Chełmżyńska - Szeroka Dn 0,2 L ca 480 m;

16. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Czwartaków 89A/91B Dn 0,2 L ca 130 m;

17. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Szerokiej 136/138 Dn 0,2 L ca 350 m;

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czwartaków odc. Al. Sztandarów - Czwartaków 128, Czapniczej, Kapeluszniczej, Rękawiczniczej, Kapitańskiej odc. Czwartaków - Al. Sztandarów, Buchalteryjnej, Solferino, Szewskiej odc. Listonoszy - Solferino, Magenta odc. Magenta 32 - Kapitańska, Al. Sztandarów odc. Listonoszy - Czwartaków, droga dojazdowa do ul. Czwartaków 123/125 Dn 0,2/0,25 L ca 3900 m oraz budowa pompowni P5 wraz z przewodami tłocznymi;

19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Strycharskiej odc. droga dojazdowa do ul. Kadrowej 15/17 - Strycharska 61 Dn 0,2 L ca 300 m;

20. Budowa przewodów tłocznych mających na celu przełączenie dopływu ścieków bytowych z miasta Zielonka, istniejącej pompowni przy ul. Paderewskiego P6 oraz przepompowni P10 „Kawęczyn” przy ul. Chełmżyńskiej do istniejącego kanału ściekowego 2,50 m w ul. Bystrej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się