herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
lato_w_miescie_470_x_120.png
Konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki
Czwartek, 25.05.2017

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawędziarzy 8.

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, (stanowisko: „informacja – punkt podawczy”), w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. NIE OTWIERAĆ.”.

Wnioski muszą wpłynąć na podany adres w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jama Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania wniosków.

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udziela Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, II piętro, pok. 322, tel. (22)44 33913, e-mail: .

Osoby zainteresowane wizytą w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się