herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
Ankieta-baner.jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
zima w miescie-4.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
grafika
Powiązane załączniki:
Pisemny konkurs ofert - kabina fotograficzna w Urzędzie Dzielnicy Rembertów
Środa, 15.01.2020

W imieniu Miasta Stołecznego Warszawy Burmistrz Dzielnicy Rembertów ogłasza:
pisemny konkurs ofert na wyłonienie najemcy powierzchni części korytarza o pow. 2 m2  położonego na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 w sąsiedztwie drzwi do pokoju nr 109 z przeznaczeniem na eksploatację kabiny fotograficznej. Powierzchnia najmu: 2 m2 parter Urzędu Dzielnicy Rembertów al. gen. A. Chruściela „Montera” 28:
 -  czynsz minimalny  180 zł plus należny VAT miesięcznie.
 -  opłata eksploatacyjna  50 zł plus należny VAT miesięcznie.
Okres związania z ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony trzech lat. Uczestnik konkursu  zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 300 zł na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Rembertów nr: 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064.
Wadium oferenta, który podpisze umowę zostanie zaliczone na poczet kaucji.
Oferty w zamkniętych i ostemplowanych kopertach bądź podpisanych w miejscu ich zaklejenia opatrzonych danymi identyfikującymi oferenta należy składać do dnia  24.01.2020r. godz. 9,30, w Wydziale Obsługi Mieszkańców dziennik podawczy na parterze Urzędu Dzielnicy Rembertów al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa. W przypadku składania oferty drogą korespondencyjną decydująca będzie chwila wpływu do Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.01.2020r.o godz. 10,00 w sali 201/3 tutejszego Urzędu Dzielnicy. Wymogi dotyczące treści oferty i żądane dokumenty dołączone do oferty oraz pozostałe warunki konkursu pisemnego określa regulamin konkursowy (załacznik), który można uzyskać w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym m. st. Warszawy Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela  „Montera” 28 pok. 415, 417 tel: 22 443 38 39, 22 443 38 37.


Burmistrz Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się