herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
Ankieta-baner.jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów
Poniedziałek, 23.07.2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (kadenjca 2018 - 2021) 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nadanego uchwałą nr 28/IX/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (kadencja 2018 – 2021).

1. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, która ukończyła 60 lat. Kadencja Rady trwa 3 lata od dnia jej powołania.

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawierającym:

1) dane kandydata,
2) krótką notę biograficzną kandydata
3) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
4) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

3. Zgłoszenia przyjmowane są od 25 lipca 2018 roku do dnia 15 sierpnia 2018 roku. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, parter punkt podawczy, w godzinach pracy Urzędu. (poniedziałek: 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku: 8.00 – 16.00).

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż liczba przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Rembertów wskazana w § 3 ust. 1 pkt. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy w ciągu 14 dni zorganizuje spotkanie wyborcze.
Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1. Spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania - łącznie z kandydatami, głosuje na trzy osoby.

5. Ostateczna lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wraz z krótkimi informacjami o kandydatach, zostanie zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Załącznik do ogłoszenia:

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nadany Uchwałą nr 28/IX/2015, z dnia 20 maja 2015 r. Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się