herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
Remb. Akademia Seniora
Poniedziałek, 13.10.2014

Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.

CELE GŁÓWNE

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, cel ten został osiągnięty poprzez: udział seniorów w wykładach i seminariach; organizowanie wyjazdów studyjnych; organizację zespołów samokształceniowych.
2. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, cel został osiągnięty poprzez: poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno - medycznych; kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.
3. Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, cel ten został osiągnięty poprzez: pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS; upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.
4. Integracja środowiska osób starszych, cel został osiągnięty poprzez: podejmowanie inicjatyw programowych; powołanie Samorządu Słuchaczy; współdziałanie w zespołach samokształceniowych; inicjowanie grup samopomocowych; współpracę z organizacjami kombatanckimi.


Program Rembertowskiej Akademii Seniora

8 października 2014r.
(środa) - Zapraszamy na ognisko z pieczeniem kiełbasek (kiełbaski we własnym zakresie). Zbiórka o godz. 15.30 przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ul. Plutonowych 10 (dla osób chętnych na spacer w kierunku Mokrego Ługu). Ognisko odbędzie się o godz. 16.00 przy pętli autobusowej Mokry Ług.

13 października 2014r. (poniedziałek) – Wykład Pani Wiesławy Bełdyckiej „Powstanie Warszawskie – sądy, refleksje i rozważania”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

15 października 2014r. (środa) - Zapraszamy na zajęcia taneczne, które odbędą się od godz. 15.30 do 19.30 w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Plutonowych 10.

18 października 2014r. (sobota) - Wycieczka „Golub Dobrzyń - Brodnica”. Koszt wycieczki 95zł. Wpłata zaliczki 50 zł do 6 października! Całość kwoty do 13 października 2014 r! (brak wolnych miejsc!). Zbiórka godzina 7.30 – Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

20 października 2014r. (poniedziałek) – Wykład "Warsztaty Prawnicze" poprowadzi Pan Michał Mielnik. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom –1)

27 października 2014r. Wykład dr Daniel Śliż pt.” Udar – profilaktyka i leczenie”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).


Harmonogram zajęć:

Chór
– poniedziałki godz. 9.00 -11.00 Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10.
Malarstwo – wtorki lub piątki godz. 10.00 – 14.00 Urząd Dzielnicy Rembertów pok. 207.
Zajęcia taneczne – raz w miesiącu (środy) godz. 15.30 -19.30 Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10.


Klub RAS czynny:

Wtorek: 10.30 – 14.00 – malarstwo
Czwartek: 14.00 – 16.00 – spotkanie przy kawie i herbacie


Dyżury w sekretariacie RAS:

Poniedziałek: 15.00 – 16.00 – dyżur w sali wykładowej Urzędu Dzielnicy (nr 012, poziom -1)
Czwartek: 14.00 – 16.00 – dyżur w pokoju 209, Urząd Dzielnicy Rembertów


Informacje o Rembertowskiej Akademii Seniora można uzyskać:

• w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10: poniedziałek – piątek 8.00 -13.00, tel. 22 611 93 80 wew. 12 lub poniedziałek – piątek 8.00-16.00, tel. 531 889 220
• w Klubie RAS przy al. gen. A. Chruściela 28, pokój 209: w czwartki w godzinach 14.00 – 16.00 lub pod nr telefonu: 531 889 220
• e-mail: ;
• strona internetowa RAS: www.ras.edu.pl, www.naszrembertow.waw.pl, www.rembertow.waw.pl

 

Nowy skład Rady Rembertowskiej Akademii Seniora:

Samorząd RAS:
1. Danuta Zawadzka - przewodnicząca
2. Teresa Wrześniewska
3. Jadwiga Jeziorska

Rada Programowa:
1. Stefania Kazała
2. Barbara Judycka
3. Ireneusz Wrześniewski


Komisja finansowa:
1. Elżbieta Szydłowska
2. Janina Tyszkiewicz
3. Krystyna Lipińska
Zobacz także: http://www.ras.edu.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się