herb.png
                 
Remb. Akademia Seniora
Poniedziałek, 07.12.2015

Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.

CELE GŁÓWNE

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, cel ten został osiągnięty poprzez: udział seniorów w wykładach i seminariach; organizowanie wyjazdów studyjnych; organizację zespołów samokształceniowych.
2. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, cel został osiągnięty poprzez: poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno - medycznych; kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.
3. Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, cel ten został osiągnięty poprzez: pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS; upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.
4. Integracja środowiska osób starszych, cel został osiągnięty poprzez: podejmowanie inicjatyw programowych; powołanie Samorządu Słuchaczy; współdziałanie w zespołach samokształceniowych; inicjowanie grup samopomocowych; współpracę z organizacjami kombatanckimi.


GRUDZIEŃ - STYCZEŃ

7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) – Wykład Pana Sławomira Kosyla pt. ”Tybet”. Przed wykładem zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

9 grudnia 2015 r. (środa) – Zapraszamy na zajęcia taneczne, które odbędą się w Domu Dziennego Pobytu, przy ul. Plutonowych 10, w godzinach: 15.30 – 19.30.

14 grudnia 2015 r. (poniedziałek). Zapraszamy na wspólną Wigilię, która odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w sali kolumnowej (piętro 1) o godz. 15.30.

5 stycznia 2016 r. (wtorek) – Wycieczka po Warszawie. ”Świąteczna Warszawa Nocą”. Koszt 40 zł. Wpłata do grudnia 2015 r. Zbiórka o godz. 18.00 przy Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (parking).

11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) – Zapraszamy na wykład oraz spotkanie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, w sali wykładowej (nr 012, poziom – 1).

Od 16.09 do 15.12.2015 r. Realizacja projektu „Pasja Tańca - Zaczarowana Kraina”.
W programie: warsztaty taneczne, wokalne i teatralne, końcowym efektem projektu będzie spektakl pt.” Zaczarowana Kraina”. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015 r.

 

Harmonogram zajęć:

Zajęcia plastyczno – artystyczne – środy, godz. 10.00 - 12.00, Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10, zajęcia zaczynają się od 7 października 2015 r.

Chór – poniedziałki, godz. 9.00 - 11.00, Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu.

Zajęcia malarskie – piątki lub wtorki godz. 10.00 – 14.00. Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, sala 207 – klub RAS, zajęcia zaczynają się od 6 października 2015 r.

Zajęcia komputerowe – klub komputerowy środa godz. 17.00, Szkoła Podstawowa Nr 217, ul. Paderewskiego, zajęcia zaczynają się od 7 października 2015 r.

Zajęcia komputerowe – kurs komputerowy – kurs podstawowy, czwartki godz. 17.00. Szkoła Podstawowa Nr 217, ul. Paderewskiego, zajęcia zaczynają się od 8 października 2015 r.

Od 19.10.2015 r. Zajęcia komputerowe (klub i kurs komputerowy dla słuchaczy RAS), zostają zawieszone do odwołania

Zajęcia taneczne – środy godz. 15.30-19.30, Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10, zajęcia zaczynają się od 14 października.

Zajęcia fotograficzne – zajęcia zaczynają się od listopada. Zajęcia dla początkujących!

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA GIMNASTYKI USPRAWNIAJĄCEJ

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów zaprasza na bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej dla osób powyżej 50. roku życia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są oświadczenia uczestników lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku.

Szkoła Podstawowa Nr 217, ul. Paderewskiego 45:
(21.09 - 11.12.2015 r.)

poniedziałki: 18.30 - 19.15
środa: 19.45 – 20.30
piątki: 18.30 - 19.15

Gimnazjum Nr 126, ul. Ziemskiego 22:
(7.09 -11.12.2015 r.)

poniedziałki: 19.15 - 20.00
czwartki: 19.15 - 20.00

Zespół Szkół Nr 76, ul. Dwóch Mieczy 5:
(8.09 - 11.12.2015 r.)

wtorki: 18.00 - 18.45
czwartki: 18.00 - 18.45

Dom Kultury REMBERTÓW, ul. Komandosów 8:
(8.09 - 11.12.2015 r.)

wtorki: 11.00 - 11.45
czwartki: 11.00 - 11.45

Bezpłatne ćwiczenia ruchowe w OPS

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców Rembertowa z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym na grupowe bezpłatne ćwiczenia ruchowe ogólnie wzmacniające, rozciągające z elementami stretchingu, jak również wzmacniające mięśnie głębokie odpowiadające za poprawną postawę ciała.

30-minutowe zajęcia odbywać się będą w salce gimnastycznej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10, w okresie od 1 września do 11 grudnia 2015 r. o godzinie 9.00, dwa razy w tygodniu:
1/ wtorki i czwartki (grupa A),
2/ środy i piątki (grupa B).

Ćwiczenia poprowadzi wykwalifikowana fizjoterapeutka.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ww. zajęciach u fizjoterapeutki w dniu pierwszych zajęć.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane są w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen. Chruściela 28 pok. 610 osobiście lub telefonicznie pod numerami: 22 44 33 868, 22 44 33 869, 22 44 33 916, a także pocztą elektroniczną na adresy: , .
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, stopień niepełnosprawności, kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail.


Klub RAS czynny:

Wtorek: 10.30 – 14.00 – malarstwo
Czwartek: 14.00 – 16.00 – spotkanie przy kawie i herbacie


Dyżury w sekretariacie RAS:

Poniedziałek: 15.00 – 16.00 – dyżur w sali wykładowej Urzędu Dzielnicy (nr 012, poziom -1)


Informacje o Rembertowskiej Akademii Seniora można uzyskać:

• w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10: poniedziałek – piątek 8.00 -13.00, tel. 22 611 93 80 wew. 12 lub poniedziałek – piątek 8.00-16.00, tel. 531 889 220
• w Klubie RAS przy al. gen. A. Chruściela 28, pokój 209: w czwartki w godzinach 14.00 – 16.00 lub pod nr telefonu: 531 889 220
• e-mail: ;
• strona internetowa RAS: www.ras.edu.pl, www.naszrembertow.waw.pl, www.rembertow.waw.pl

Nowy skład Rady Rembertowskiej Akademii Seniora:


Samorząd RAS:
1. Danuta Zawadzka - przewodnicząca
2. Teresa Wrześniewska
3. Jadwiga Jeziorska

Rada Programowa:

1. Stefania Kazała
2. Barbara Judycka
3. Ireneusz Wrześniewski

Komisja finansowa:
1. Elżbieta Szydłowska
2. Janina Tyszkiewicz
3. Krystyna Lipińska


Zobacz także: http://www.ras.edu.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się