herb.png
                 
Sport i Rekreacja
Czwartek, 01.06.2017

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

tel. 22 44 33 869, 22 44 33 916
tel/fax. 22 44 33 787

 


Pracownicy:

Bożena Mazurkiewicz - kierownik

Sylwia Jaroń - inspektor


Sebastian Tchórzewski

 

Do zakresu działania Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy należą w szczególności:

  • podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie dzielnicy,
  • inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie dzielnicy,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu i rekreacji,
  • organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym,
  • tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie dzielnicy,
  • tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne,
  • współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji miejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie dzielnicy.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się