herb.png
                 
grafika
Zarząd Dzielnicy
Poniedziałek, 23.09.2019
BURMISTRZ DZIELNICY

AGNIESZKA KĄDEJAURZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28,
Sekretariat: I piętro, pok. 203
tel. 22 44 33 800
fax 48 22 44 33 777

e-mail:


Interesanci są przyjmowani przez Burmistrza w poniedziałki od godziny 14.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Agnieszki Kądei należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla dzielnicy:

- Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Rembertów
- Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Prawny dla Dzielnicy Rembertów
- Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy Rembertów.

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy współpracuje z następującymi delegaturami Biur w Dzielnicy Rembertów:

- Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
- Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZBIGNIEW CIERPISZ
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28,
Sekretariat: I piętro, pok. 201
tel. 22 44 33 801
fax 48 22 44 33 777
 e-mail:

 

 

Zastępca Burmistrza  przyjmuje interesantów w poniedziałki od 14.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – Zbigniewa Cierpisz należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:

- Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów
- Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy RembertówZASTĘPCA BURMISTRZA

MIECZYSŁAW GOLÓNKA 

URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28,
Sekretariat: I piętro, pok. 201
tel. 22 44 33 801
fax 48 22 44 33 777
e-mail: 


Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Do zakresu zadań pozostających w kompetencji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - Mieczysława Golónki należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych utworzonych dla Dzielnicy:


- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów
- Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Mieczysław Golónka wykonuje czynności nadzoru nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów:

- Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
- placówki oświaty i wychowania w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
- Dom Kultury "Wygoda"
- Dom Kultury "Rembertów"
- Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Podział zadań i kompetencji członków zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi wydziałami dla Dzielnicy reguluje Uchwała nr 1/1/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 3 grudnia 2018 roku.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się