herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
lato_w_miescie_470_x_120.png
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społ.
Czwartek, 03.03.2016

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partenerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Do zadań komisji w szczególności należy:
- konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy w zakresie działalności danej komisji;
- opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w § 5 oraz opiniowanie tematów zadań konkursowych, o których mowa w § 9 programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu;
- współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy;
- określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
- występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
- współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego (WRP), komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego.

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa komisja, która skupia zainteresowane organizacje realizujące zadania w różnych dziedzinach na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy na terenie określonej stołecznej dzielnicy. W skład dzielnicowej komisji wchodzi również co najmniej jeden dzielnicowy urzędnik.

Obecnie działa 15 dzielnicowych komisji. Wszystkie organizacje, które mają chęć i ochotę, aby włączyć się w prace dzielnicowej komisji, mogą zgłosić akces do już istniejącej lub, jeśli w ich dzielnicy jeszcze takiej komisji nie ma, razem z innymi organizacjami (musi być ich przynajmniej pięć) zgłosić wniosek o powołanie dzielnicowej komisji do burmistrza.

Komisje powoływane są i działają na mocy § 27 programu współpracy na 2014 rok.


Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji:
.............................
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
al. A. Chruściela 28
sala 201/3


Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:

Włodzimierz Kasprzycki
Klub Przyjaciół Rembertowa
tel. 515 791 425
e-mail:


Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Marta Wróblewska
Fundacja Przyjaciół Dzieci „Ariadna”
tel. 22 612 01 14
e-mail.:

Ireneusz Miernicki
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Warszawa
tel. 502 230 373
e-mail:

Maria Reif
Fundacja ART.
e-mail:

Krzysztof Orliński
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
tel. 606 908 630
e-mail:

Zbigniew Baczkowski
UKS „AON Warszawa Rembertów”
tel. 608 023 405
e-mail:

Skład Dzielnicowej Komisji:
Fundacja Przyjaciół Dzieci „Ariadna”
Fundacja ART
Klub Przyjaciół Rembertowa
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Warszawa
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”
Stowarzyszenie „Wyjdź na prostą”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
UKS „AON Warszawa Rembertów”
UKJ „AON Warszawa Rembertów”

Przedstawicielka Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wchodząca w skład Dzielnicowej Komisji:
Katarzyna Roth-Sikorska
e-mail:
tel.: 22 44 33 899


Protokoły z posiedzeń Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego znajdują się na stronie:
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/rembert-w

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się