herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
lato_w_miescie_470_x_120.png
grafika
Konta bankowe
Czwartek, 22.02.2018

NUMERY KONT BANKOWYCH:

- 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003
(rachunek bieżący dochody - tytuły wpłat: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, wieczyste użytkowanie gruntu, najem i dzierżawa nieruchomości, nabycie nieruchomości (gruntu), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, zajęcie pasa jezdni, opłaty za materiały przetargowe, bezumowne korzystanie z gruntu, inne opłaty)

- 45 1030 1508 0000 0005 5002 7186
(wpłaty z tytułu czynszu, media)

68 1030 1508 0000 0005 5000 9021
(opłata skarbowa)

- 93 1030 1508 0000 0005 5000 9056
(udostępnienie danych osobowych)


- 18 1030 1508 0000 0005 5000 9048 
(wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne)


- 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064
(wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów, depozyty)


- 84 1030 1508 0000 0005 5000 9218
(opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów)


- 42 1030 1508 0000 0005 5002 7143
(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rachunek ogólny; każdy kontrahent posiada indywidualny nr konta nadany z Urzędu przy składaniu deklaracji)

- 65 1030 1508 0000 0005 5000 9269
(opłaty geodezyjne, wyrysy, wypisy)

- 93 1030 1508 0000 0005 5000 9153
(opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)

Płatność kartą bez prowizji

Informujemy, że Miasto przyjmując płatności od mieszkańców akceptuje karty płatnicze od organizacji kart płatniczych takich jak: Visa, VisaElectron, MasterCardElectronic, EuroCard/MasterCard, Maestro.

Płatnik nie jest obciążany prowizją.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się