herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
Ankieta-baner.jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
zima w miescie-4.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
grafika
Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Czwartek, 26.10.2017

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została powołana uchwałą nr 57/XIII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 września 2011 roku.  W dniu 2 lipca 2013 roku Rada Dzielnicy wprowadziła zmiany do statutu MRDR.

Tekst jednolity statutu MRDR.  

Jej celem jest: 
1) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
2) upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
3) integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
4) podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i Miasta;
5) organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
6) budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów nie jest związana z żadną partią polityczną, a w soiwm działaniu kieruje się interesem młodzieży.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów składa się z radnych wybieranych spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz z przedstawicieli reprezentujących młodzież zamieszkującą na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, a uczącą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujacych się poza Dzielnicą. 

Doradcy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów powoływani są przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w drodze uchwały. Doradcami MRDR są: 

1. Pani Magdalena Kosiorek powołana na podstawie uchwały nr 81/XXV/2016 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 19 września 2016 roku 

2. Pan Andrzej Sterniczuk powołany na podstawie uchwały nr 81/XXV/2016 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 19 września 2016 roku.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się