herb.png
                 
Konkursy ofert
Poniedziałek, 19.10.2015

POWOŁANIE KOMISJI

Uchwała Nr 51/206/2015 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 października 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2015-2018 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. [zobacz]

OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Uchwałą Nr 46/188/2015 z dnia 23 września 2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015-2018 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 roku, oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadań.
Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 308.000 zł.
W tym na:
rok 2015 8 000 zł
rok 2016 105 000 zł
rok 2017 105 000 zł
rok 2018 90 000 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się