herb.png
                 
Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Wtorek, 08.05.2018

Od 30 kwietnia 2018 r. do 14 maja br. do godz. 15:00 pod adresem: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl  została włączona dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, pierwszego z wybranych turnusów. Rodzicom, którzy nie mają możliwości wypełnienia wniosku drogą elektroniczną zostanie udzielona pomoc w każdej dyżurującej placówce.

Na etapie potwierdzania zakwalifikowania na dyżur musi być dołączone potwierdzenie wniesienia opłaty. Dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej - korzystają z tego uprawnienia również w czasie dyżuru wakacyjnego.

Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie musi być złożone w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur, najpóźniej do 15 czerwca 2018 r. (czyli w okresie potwierdzenia woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie.Wakacyjne dyżury przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane będą w turnusach dwutygodniowych. Przedszkole/szkoła może dyżurować jeden, dwa lub więcej turnusów.

Turnus i okres dyżuru:

I - 2 lipca – 13 lipca
II - 16 lipca – 27 lipca
III - 30 lipca – 14 sierpnia
IV - 16 sierpnia – 31 sierpnia

Harmonogram zapisów oraz zasady zapisów na dyżury wakacyjne znajdują się  w plikach do pobrania.

Zgodnie z harmonogramem od 16 kwietnia rozpoczyna się etap składania przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wniosku o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w SYSTEMIE zapisu na dyżury wakacyjne. Jednocześnie możliwe będzie wydawanie rodzicom haseł. W załączniku wzór wniosku, który można dostać także w każdej placówce przedszkolnej i szkole z oddziałami przedszkolnymi.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli lub kl. I szkół podstawowych nie składają takiego wniosku i korzystają z posiadanego już aktualnego hasła do systemu rekrutacyjnego.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się