herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
grafika
Wybory samorządowe
Poniedziałek, 08.10.2018

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastOBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.DODATKOWE ZGŁOSZENIA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 307 do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 971, w liczbie 2
- Nr 972, w liczbie 2
- Nr 973, w liczbie 2
- Nr 974, w liczbie 3
- Nr 975, w liczbie 2
- Nr 976, w liczbie 4
- Nr 977, w liczbie 3
- Nr 978, w liczbie 3
- Nr 979, w liczbie 4
- Nr 980, w liczbie 2
- Nr 981, w liczbie 4
- Nr 982, w liczbie 2
- Nr 983, w liczbie 2

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 971, w liczbie 2
- Nr 972, w liczbie 3
- Nr 973, w liczbie 2
- Nr 974, w liczbie 2
- Nr 975, w liczbie 2
- Nr 976, w liczbie 2
- Nr 977, w liczbie 3
- Nr 978, w liczbie 2
- Nr 979, w liczbie 2
- Nr 980, w liczbie 2
- Nr 981, w liczbie 3
- Nr 982, w liczbie 2
- Nr 983, w liczbie 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28.

Informacja Komisarza Wyborczego


DZIELNICOWA KOMISJA WYBORCZA W DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

Skład Komisji:

1. Włodzimierz Antoni Kasprzycki - przewodniczący komisji
2. Remigiusz Witkowski - z-ca przewodniczącego
3. Krzysztof Kazimierz Długokęcki - członek komisji
4. Jan Mikołaj Figat - członek komisji
5. Agnieszka Krupińska - członek komisji
6. Bożena Jolanta Nadana – członek komisji
7. Agnieszka Anna Szymkowska-Kurowska – członek komisji
8. Marcin Paweł Wilim – członek komisji
9. Ireneusz Jan Wrześniewski – członek komisji


DYŻURY DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Dzielnicowa Komisja Wyborcza dyżuruje w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 210, tel. 22 44 33 750.


1. Środa - 03.10.2018 18.00-20.00

2. Piątek - 05.10.2018 18.00-20.00

3. Środa - 10.10.2018 18.00-20.00

4. Piątek - 12.10.2018 18.00-20.00

5. Środa - 17.10.2018 18.00-20.00

6. Sobota - 20.10.2018 14.00-18.00

7. Niedziela - 21.10.2018 12.00-

ZGŁOSZENIA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, w tym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie do dnia 21 września 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy pełnomocnicy mogą złożyć osobiście w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 307 (II piętro), tel. 22 44 33 896 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłać zwykłą pocztą.

- Zgłoszenie kandydatów do okw ds. przeprowadzenia głosowania
- Zgłoszenie do okw ds. ustalenia wyników głosowania

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rady miasta, rad dzielnic, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Wzór zgłoszenia głosowanie korespondencyjne

INFORMACJA
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

INFORMACJA 
o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Warszawie I, właściwości terytorialnej oraz siedzibie i czasie pracy

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE
z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych
Liczba urzędników
Wzór zgłoszenia


INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE
z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych


UCHWAŁA RADY M. ST. WARSZAWY
w sprawie podziału Dzielnicy Rembertów na okręgi wyborczeWięcej informacji na stronach: 
http://wybory2018.pkw.gov.pl 
http://wybory.um.warszawa.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się