herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
Ankieta-baner.jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
Wybory do Sejmu i Senatu
Środa, 25.09.2019

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę dnia 13 października 2019 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

Postanowienie

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Informacja


BEZPŁATNY TRANSPORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Usługę specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów parlamentarnych będzie realizować firma USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski.

Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną pod numerami telefonu: (22) 298 59 00 i 720 915 300 oraz drogą elektroniczną pod adresem  .


POSTANOWIENIE NR 1226/2019
Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
PostanowienieZGŁOSZENIA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku informujemy, że do dnia 13 września 2019 roku pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy będą przyjmowane w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 307 (II piętro), tel. 22 44 33 896 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Druk zgłoszenia

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I 
o wyznaczonych dodatkowych terminach na uzupełnienie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań które zostaną przeprowadzone w przypadkach zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów 182 § 7 pkt 1 i 182 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 roku poz. 684 i 1504).

 

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 13.09.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w m. st. Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychWięcej informacji na stronie: www.pkw.gov.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się