herb.png
                 
Opcje zaawansowane
wirusbaner.jpg
baner (306×69)
newsletter.png
rodzina-500-plus-min.jpg
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
grafika
Wybory
Piątek, 03.04.2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja o miejscu i czasie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które zostaną powołane dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku


Druk zgłoszenia - wyborca

Druk zgłoszenia - komitet


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W związku z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi sposobu dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczej, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  , tel. 22 44 33 896. 
Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 roku o godzinie 16.00. Zgłoszenia przesłane po tej godzinie nie będą rozpatrywane. Przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie zwalnia osoby dokonującej zgłoszenia z obowiązku dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie późniejszym drogą pocztową lub osobiście.

Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany podziału m. st. Warszawy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się