herb.png
                 
Świadczenia Rodzinne, Opiekuńcze, Fundusz Alimentacyjny
Środa, 27.09.2017

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że:

Wnioski w sprawie przyznania świadczeń:

• wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”
• rodzinnych wraz z dodatkami
• funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać:

od 1 sierpnia 2017 roku

Prawo do wyżej wymienionych form wsparcia ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku:

1. świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”:
– od 01 października danego roku do 30 września kolejnego roku;

2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
– od 01 października danego roku do 30 września kolejnego roku;

3. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami:
– od 01 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku;

Rodzaj świadczenia

Data złożenia kompletnego wniosku

Termin ustalenia prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

01.08.2017-31.08.2017

do 30.11.2017

01.09.2017-31.10.2017

do 31.12.2017

01.11.2017-31.12.2017

do 28.02.2018

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 +”

01.08.2017-31.08.2017

do 31.10.2017

01.09.2017-30.09.2017

do 30.11.2017

01.10.2017-31.10.2017

do 31.12.2017

01.11.2017-30.11.2017

do 31.01.2018

01.12.2017-31.01.2018

do 28.02.2018

Fundusz alimentacyjny

01.08.2017-30.09.2017

do 30.11.2017

01.10.2017-31.10.2017

do 31.12.2017

01.11.2017-30.11.2017

do 31.01.2018

01.12.2017-31.01.2018

do 28.02.2018

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenia?

• Osobiście: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. a. Chruściela 28, 04-401 Warszawa
w godzinach: pon.: godz. 8 - 18, wt. – pt. godz. 8-16.
• Listownie: na adres j.w.
• Online:
- Ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia; bankowość elektroniczna; PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS; ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/FORMULARZE WNIOSKÓW o świadczenia rodzinne na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r. znajdują się na stronach:

1. www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
2. www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/41

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa: poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

Bliższe informacje na stronach internetowych: www.rodzina.gov.pl

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

System informatyczny Karty Dużej Rodziny

Jak działa Karta Dużej Rodziny?

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

Informatory Karty Dużej Rodziny

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się