herb.png
                 
DOM DZIENNEGO POBYTU
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Plutonowych 10
04–404 Warszawa
22 611 93 80
22 611 93 80
ddp@opsrembertow.waw.pl

Dom Dziennego Pobytu jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Jest to placówka przeznaczona dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo. Dom działa na rzecz mieszkańców z terenu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Celem Domu Dziennego Pobytu jest utrzymanie osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo w środowisku lokalnym bez konieczności umieszczania w placówce o charakterze stacjonarnym.

Pensjonariuszom DDP oferuje:

− zajęcia usprawniające ruchowo;

− zajęcia rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne (w tym terapia zajęciowa);

− świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;

− udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych;

− umożliwienie zachowania higieny (kąpiel, pranie odzieży);

− jeden gorący posiłek dziennie – obiad;

− inne zajęcia i usługi w zależności od potrzeb pensjonariuszy i realnych możliwości placówki.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się