herb.png
                 
Straż Miejska VII Oddział Terenowy
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
www:
Kobielska 5
04-359 Warszawa
22 741 34 41
22 619 15 86
www.strazmiejska.waw.pl

STRAŻ MIEJSKA VII Oddział Terenowy 

VII Oddział Terenowy obejmuje swoim działaniem dzielnice: Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła.

Siedziba VII Oddziału Terenowego mieści się na terenie dzielnicy Praga Południe.
ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
tel.: 22 741 34 41
fax: 22 619 15 86

Posterunek VII Oddziału Terenowego mieści się w dzielnicy Wawer
ul. Korkowa 119/123
04-519 Warszawa
fax: 22 613 34 66
tel. 613 34 66

Do głównych zadań strażników z Oddziałów Terenowych należy:
- czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców na swoim terenie, tj. wykrywanie, przeciwdziałanie oraz informowanie lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach
- kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków utrzymania porządku przez administratorów nieruchomości, dozorców i służby miejskie
- zapobieganie dewastacji obiektów i urządzeń komunalnych oraz miejskiej zieleni
- kontrolowanie prawidłowego zabezpieczenia i utrzymania porządku w miejscach prowadzonych prac porządkowych, remontowo-inwestycyjnych oraz na placach budów
- czuwanie nad prawidłowym parkowaniem i przeciwdziałanie przypadkom tamowania ruchu kołowego i pieszego
- wykrywanie awarii i uszkodzen w infrastrukturze miasta oraz powiadamianie o nich odpowiednich służb miejskich. W koniecznych przypadkach zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych
- współpraca z instytucjami samorządu lokalnego oraz wspólnotami mieszkaniowymi

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się