ࡱ> ~}q`mbjbjqPqP8:: &$&$&$8^$B%L26%p & & & &'''1111111$:3h5d=1'''''=1 & &1+++'R & &1+'1+++ &% @>"^{&$o'+1102+6Q(6+6+|''+'''''=1=1I+R'''2''''bb Kulturalne Co ? Gdzie ? Kiedy ? w Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Dla dzieci 17 listopada ([roda) w godz. 10.00 11.00 Filmoteka dla ka|dego czBowieka Film edukacyjny dla przedszkolakw Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 22 listopada (poniedziaBek) godz. 10.00 Bajka muzyczna dla dzieci pt. Oberek figielek, polonez, kujawiak, gralskie haBubce w polskiej chaBupce Bajka po[wicona muzyce polskiej Przepikne w wyrazie mazurki, polonezy Chopina Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 27 listopada (sobota) w godz. 10.00 12.00 Twoja Sobota dla caBej rodziny Otwarte warsztaty plastyczne Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 Koncerty 5 listopada (pitek) godz. 19.00 Koncert muzyczny pt. Chopin i przyjaciele z okazji Roku Chopinowskiego W wykonaniu: Katarzyna Kowalska-SmoleD [piew, Wojciech ZwitoDski fortepian Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 6 listopada (sobota) w godz. 18.00 19.00 Koncert pie[ni Fryderyka Chopina z okazji 200. rocznicy urodzin Wykonawcy: MaBgorzata Toczyska-Ludwig sopran, Maciej Nerkowski baryton, Robert Skiera fortepian Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 7 listopada (niedziela) godz. 18.00 Koncert z okazji 92. rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegBo[ci w wykonaniu Orkiestry Koncertowej VICTORIA oraz solistw Godz. 17.00 Msza Zw. w intencji Ojczyzny Organizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Parafia pw. Zw. Aucji Ko[ciB [w. Aucji przy ul. Paderewskiego 42 10 listopada ([roda) godz. 17.00 Program poetycko muzyczny z okazji Zwita NiepodlegBo[ci Wiersze i pie[ni patriotyczne w wykonaniu Lecha Wiewiry recytacja, [piew oraz Mateusza Wiewiry oprawa muzyczna Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 14 listopada (niedziela) godz. 18.00 Ksi|niczka Czardasza muzyczna ba[D dla dorosBych w trzech aktach Oprawa muzyczna: Tomasz LabuD; scenariusz i re|yseria: Jan MBodawski Organizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Akademia Obrony Narodowej BezpBatne bilety wstpu dostpne w kancelarii Ratusza (al. gen. A. Chru[ciela 28) od 5 listopada br. Hala sportowa nr 2 Akademickiego O[rodka Sportu, al. gen. Chru[ciela 103 21 listopada (niedziela) godz. 19.00 Koncert pt. Echa powstania listopadowego w muzyce Fryderyka Chopina w wykonaniu Orkiestry Koncertowej VICTORIA oraz solistw Godz. 18.00 Msza Zw. Organizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Parafia pw. Zw. WacBawa Ko[ciB [w. WacBaw, ul. Korkowa 27 24 listopada ([roda) godz. 19.00 Koncert muzyczny pt. Muzyczne skrzy|owanie kultur W wykonaniu Warszawskiego Duetu Akordeonowego Jacek MaBachowski, Piotr Kopietz, Machowska & Kopietz DUO Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 25 listopada (czwartek) godz. 19.00 Koncert uczestnikw sekcji nauki gry na fortepianie i akordeonie oraz wystp uczestnikw sekcji tanecznej Koncert dla dzieci, mBodzie|y i dorosBych Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 26 listopada (pitek) w godz. 18.00 19.00 Koncert muzyczny w hoBdzie nie|yjcym artystom W wykonaniu mBodzie|owego zespoBu muzycznego DK Wygoda pod kierownictwem Daniela Zako[cielnego Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 Wystawy 2 30 listopada w godz. 8.00 16.00 Wystawa fotograficzna pt. Charkw, KatyD, Miednoje na nieludzkiej ziemi autorstwa Aleksandra ZaBskiego Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chru[ciela 28 2 30 listopada w godz. 14.00 19.30 Wystawa prac plastycznych pt. Barwy jesieni Wystawa uczestnikw sekcji plastycznej z DK Wygoda Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 2 30 listopada w godz. 14.00 19.30 Wystawa prac Pana MirosBawa Janiszewskiego pt. IgB malowane Prace wykonane technik rcznego wyszywania Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 3 - 30 listopada w godz. 14.00 21.00 Wystawa pt. Skarby jesieni Wystawa prac plastycznych autorstwa uczestni>@VXjlvxʸyi]P>#hH:Zh5CJOJQJ^JaJhH:ZhH9[OJQJ^Jhsh5CJ aJ hsh5CJ OJQJaJ hshDXCJOJQJ^JaJhfCJOJQJ^JaJ"hshm?5CJ,OJQJ\aJ,hshm?5OJQJ\"hshm?5CJOJQJ\aJ"hsh 5CJ,OJQJ\aJ,"hsh(J5CJ,OJQJ\aJ,"hshC,5CJ,OJQJ\aJ,@< & < F  ^gd# p^gdH:Zgd/Q -DM gdhWgdhW -DM ̙gdhWmm< ɷۖۄraO> hH9hwCJOJQJ^JaJ#hct#h6CJOJQJ^JaJ hH:ZhCJOJQJ^JaJ#hH:Zh5CJOJQJ^JaJ#hH:Zh05CJOJQJ^JaJ#hH:ZhgH5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJ#hH:Zh ,5CJOJQJ^JaJ#hH:Zh5CJOJQJ^JaJ#hH:Zh5CJOJQJ^JaJ#hH:ZhP#5CJOJQJ^JaJ $ & B d < F ̽ykyYHy hH9hwDCJOJQJ^JaJ#hct#hH9[6CJOJQJ^JaJh# pCJOJQJ^JaJ hH:ZhwCJOJQJ^JaJ#h{cvhw5CJOJQJ^JaJ#hH:Zhw5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJ#hH:ZhH9[5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJ#hH:Zhw5CJOJQJ^JaJ  & ( B N j x \ξ}kYkH7)hH9CJOJQJ^JaJ hH9hwCJOJQJ^JaJ hH9h~CJOJQJ^JaJ#hH9hw5CJOJQJ^JaJ#hH9h~5CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJ#hH:Zhw5CJOJQJ^JaJ hH9hSCJOJQJ^JaJhsh05CJ OJQJaJ hH9h<CJOJQJ^JaJhwCJOJQJ^JaJ#hD]hw6CJOJQJ^JaJ & ( j \F^.."z|~^gde^gdH9gdH:Z -DM ̙gdhW\ F^",.̻޻weVGh{cv5CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJ#hD]hH:Z6CJOJQJ^JaJ hH9hH9CJOJQJ^JaJ#hH9hH:Z5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJ#hH:ZhH:Z5CJOJQJ^JaJ hH9hH:ZCJOJQJ^JaJ#hD]hw6CJOJQJ^JaJ hH9h~CJOJQJ^JaJ hH9hwCJOJQJ^JaJ.x,.0FJ "xz|ijijtbTF4#hH:Zh.5CJOJQJ^JaJh*/CJOJQJ^JaJhH:ZCJOJQJ^JaJ#hD]hw6CJOJQJ^JaJ#hD]hH:Z6CJOJQJ^JaJ h{cvheCJOJQJ^JaJheCJOJQJ^JaJh{cvCJOJQJ^JaJ h{cvh{cvCJOJQJ^JaJh# pCJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJh{cv5CJOJQJ^JaJ8:<FtxzϽψwiXGiGiGiGXG9h# pCJOJQJ^JaJ hH9h.CJOJQJ^JaJ hH9h~CJOJQJ^JaJh{cvCJOJQJ^JaJ h{cvh.CJOJQJ^JaJ h{cvh{cvCJOJQJ^JaJ#hH9h{cv5CJOJQJ^JaJ#h{cvh{cv5CJOJQJ^JaJ#hH9h.5CJOJQJ^JaJh{cv5CJOJQJ^JaJ#hH:Zh.5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJ:$vxNJ~"H&(V>@F^gdH9^gde^gd{cvgdH:Z^gd~$vxNlFHJXо}kZZLZLZh# pCJOJQJ^JaJ hH9h/QCJOJQJ^JaJ#hH9h/Q5CJOJQJ^JaJh{cv5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJ#hH:Zh/Q5CJOJQJ^JaJ hH9hwCJOJQJ^JaJ#hD]h.6CJOJQJ^JaJ hH9h~CJOJQJ^JaJ hH9h.CJOJQJ^JaJh{cvCJOJQJ^JaJXZ|~"FH &<^xᐁrcTB0#hH9hH95CJOJQJ^JaJ#hH9hH:Z5CJOJQJ^JaJh{cv5CJOJQJ^JaJh{cv5CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJ#hH:ZhH:Z5CJOJQJ^JaJ#hD]h/Q6CJOJQJ^JaJ hH9h{cvCJOJQJ^JaJh# pCJOJQJ^JaJh/QCJOJQJ^JaJ hH9h/QCJOJQJ^JaJh{cvCJOJQJ^JaJxz(*6@DV46>@\qbqbqQ?#hH:Zh.5CJOJQJ^JaJ hH9hH:ZCJOJQJ^JaJh{cv6CJOJQJ^JaJ#hD]hH:Z6CJOJQJ^JaJ h{cvheCJOJQJ^JaJheCJOJQJ^JaJh{cvCJOJQJ^JaJ h{cvh{cvCJOJQJ^JaJh# pCJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJ#hH9hH:Z5CJOJQJ^JaJh{cv5CJOJQJ^JaJ\f,DF *:V*PR~̺̬m޺^Mm hH9h~CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJ#hD]h.6CJOJQJ^JaJhH9CJOJQJ^JaJh{cvCJOJQJ^JaJ hH9h.CJOJQJ^JaJh# pCJOJQJ^JaJ#hH9h.5CJOJQJ^JaJ#hH9h~5CJOJQJ^JaJ#hH:Zh.5CJOJQJ^JaJhH:Z5CJOJQJ^JaJF V*~*J !<">"^gdogdogd -DM gdhW^gd# pgdH:Z^gd~^gdH9* J r t ̾~m]QC4ho5CJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJhsh05CJ aJ hsh#75CJ OJQJaJ hH9h<CJOJQJ^JaJh]6CJOJQJ^JaJ#hD]hH:Z6CJOJQJ^JaJhH9CJOJQJ^JaJ hH9hH:ZCJOJQJ^JaJh# pCJOJQJ^JaJ#hH9hH:Z5CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJ#hH:ZhH:Z5CJOJQJ^JaJ *!4!F!P!!!!!<">"J"L"^"`"t"z"""""̺̙|j|j|j|jXF#hH9hH95CJOJQJ^JaJ#hH9h5CJOJQJ^JaJ#h ,h5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJh*/CJOJQJ^JaJ#hD]ho6CJOJQJ^JaJh]5CJOJQJ^JaJ#hH9h]5CJOJQJ^JaJ#hH9ho5CJOJQJ^JaJho5CJOJQJ^JaJ#h ,ho5CJOJQJ^JaJ>"""R###r$$% %n%%LPPPPPPPlQQ^gd# pgdX -DM ̙gd<gd<gd.gd^gdYMgdYM^gd^gdH9gd""6#:#R#z#|##########&$r$$$$% %.%B%V%\%̮̽xffWEWE#hwh.5CJOJQJ^JaJh.5CJOJQJ^JaJ#hD]hYM6CJOJQJ^JaJ#hH9hH95CJOJQJ^JaJ#hH9hYM5CJOJQJ^JaJ#h ,hYM5CJOJQJ^JaJhYM5CJOJQJ^JaJh]6CJOJQJ^JaJ#hD]h6CJOJQJ^JaJ hH9hCJOJQJ^JaJ hH9hYMCJOJQJ^JaJ\%n%%%%%%&PJPLPzP|PPPPPPPPPб¯±|n]P@5@hsh<CJ aJ hsh<5CJ OJQJaJ h<5CJ OJQJaJ hH9h#CJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJ#hD]ho6CJOJQJ^JaJh]6CJOJQJ^JaJ#hD]h.6CJOJQJ^JaJU hH9h.CJOJQJ^JaJhH9CJOJQJ^JaJh]CJOJQJ^JaJ#hH9hH95CJOJQJ^JaJh.5CJOJQJ^JaJkw sekcji plastycznej DK Rembertw Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 Wa|ne rocznice 7 listopada (niedziela) Obchody 92. rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegBo[ci Godz. 17.00 Msza Zwita w intencji Ojczyzny Godz. 18.00 Koncert w wykonaniu Orkiestry Koncertowej VICTORIA oraz solistw Organizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Parafia pw. Zw. Aucji Ko[ciB Zw. Aucji, ul. Paderewskiego 42 21 listopada (niedziela) godz. 19.00 W ramach obchodw 180. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego koncert pt. Echa powstania listopadowego w muzyce Fryderyka Chopina w wykonaniu Orkiestry Koncertowej VICTORIA oraz solistw Godz. 18.00 Msza Zwita Organizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Parafia pw. Zw. WacBawa Ko[ciB [w. WacBawa przy ul. Korkowej 27 28 listopada (niedziela) godz. 12.30 Obchody 180. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego Aleja ChwaBy (ul. Traczy), Pomnik Bitwy pod Olszynk Grochowsk (ul. Szeroka) Spotkania i odczyty 3 listopada ([roda) godz. 17.00 Spotkanie uczestnikw Klubu Seniora Wspomnienia o Ewie Wjtowicz nie|yjcej ju| Dyrektor Domu Kultury Rembertw Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 20 listopada (sobota) w godz. 18.00 19.30 Wieczr autorski Pani El|biety Czajki z udziaBem harcerskiego teatru Paradox pt. Za-bieganie o pami Cykl spotkaD z autork wierszy Zladami znikajcych warto[ci Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 Inne 5 listopada (pitek) w godz. 17.30 20.00 V Turniej Tenisa StoBowego dla dzieci, mBodzie|y i dorosBych o puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Zapisy w sekretariacie DK Wygoda Patronat Burmistrza Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 18 listopada (czwartek) godz. 12.00 Uroczyste otwarcie nowego budynku Biblioteki Publicznej im. Jana PawBa II w Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy W programie: 12:00 uroczyste otwarcie i po[wicenie budynku Biblioteki 12:20 wystpienia okoliczno[ciowe 12:30 koncert Warszawski salon piosenki literackiej 13:00-18.00 zwiedzanie Biblioteki 19:30 recital Edyty Gepert (bezpBatne bilety wstpu dostpne w kancelarii Ratusza - al. gen. A. Chru[ciela 28 - od 10 listopada br.) Organizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna im. Jana PawBa II, ul. Gawdziarzy 8 26 listopada (pitek) w godz. 17.00 20.00 Zabawa Andrzejkowa dla dorosBych Zabawa przy muzyce z poczstunkiem i inne atrakcje Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 Na wszystkie imprezy z wyjtkiem Ksi|niczki Czardasza i recitalu Edyty Gepert wstp wolny Dzielnicowe instytucje kultury Dom Kultury Rembertw , al. Komandosw 8, tel. (22) 611 96 87 HYPERLINK "mailto:domkultury.rembertow@wp.pl" domkultury.rembertow@wp.pl , www.dkrembertow.waw.pl Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14, tel. (22) 812 06 33 HYPERLINK "mailto:dkwygoda@op.pl" dkwygoda@op.pl , HYPERLINK "http://www.dkwygoda.waw.pl" www.dkwygoda.waw.pl Biblioteka Publiczna, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 HYPERLINK "mailto:biblioteka_rembertow@wp.pl" biblioteka_rembertow@wp.pl, HYPERLINK "http://www.rembertow.e-bp.pl" www.rembertow.e-bp.pl - Biblioteka dla Dzieci i MBodzie|y Nr 51, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 55, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 57, ul. CheBm|yDska 27/35 lok. 31, tel. (22) 612 05 90 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 61, ul. NiedziaBkowskiego 25, tel. (22) 611 91 36 WydziaB Kultury i Promocji, al. gen. A. Chru[ciela 28, V pitro, p. 613, tel. (22) 51 51717 wku@rembertow.waw.pl HYPERLINK "http://www.rembertow.waw.pl" www.rembertow.waw.pl www.kulturalna.warszawa.pl   PPPPPPPPPQ4QNQjQnQQQQQQQQQQ˹˧xjxj\MxUTUVUUU̺̙̙̙̫zllZLzheCJOJQJ^JaJ#h# phe5CJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJ h{cvheCJOJQJ^JaJh# pCJOJQJ^JaJ#hH9he5CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJ#hXhe5CJOJQJ^JaJhe5CJOJQJ^JaJ#h7!h,v5CJOJQJ^JaJ#h7!he5CJOJQJ^JaJUJVLVhVzVVVVVVVVW4WWWWWWʸʦʗsdsVE8h<5CJ OJQJaJ hH9h#CJOJQJ^JaJhwCJOJQJ^JaJh=&6CJOJQJ^JaJ#hD]h:6CJOJQJ^JaJ#hXh:5CJOJQJ^JaJh=&5CJOJQJ^JaJ#h7!h:5CJOJQJ^JaJ#h7!hX5CJOJQJ^JaJ#h7!h,v5CJOJQJ^JaJ hXh,vCJOJQJ^JaJ#hD]h,v6CJOJQJ^JaJWWWW XTXXXBYDY^YpYYY6ZlZño]K]9*9hX5CJOJQJ^JaJ#hXhYM5CJOJQJ^JaJ#h7!hX5CJOJQJ^JaJ#h7!hYM5CJOJQJ^JaJ hXhwDCJOJQJ^JaJ#hD]hX6CJOJQJ^JaJhXCJOJQJ^JaJ hXhXCJOJQJ^JaJ#hXhX5CJOJQJ^JaJ#hXhX5CJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJhsh<5CJ aJ hsh<5CJ OJQJaJ TXXBYDYY6ZlZZ:[<[>[@[B[D[N[P[[ \\\B]]]]t^gd< -DM ̙gd<gd#^gd<gdX^gdXlZZ8[:[B[D[L[N[P[h[z[[\ \2\\o]oK<-KhX5CJOJQJ^JaJh# p5CJOJQJ^JaJ#hXhYM5CJOJQJ^JaJ#hXhX5CJOJQJ^JaJ#hXhYM5CJOJQJ^JaJ hH9h<CJOJQJ^JaJhsh<5CJ OJQJaJ h<5CJ OJQJaJ h#h#CJOJQJ^JaJh#CJOJQJ^JaJh<6CJOJQJ^JaJ#hD]hYM6CJOJQJ^JaJ hXhYMCJOJQJ^JaJ\\\\\\B]j]l]]]]]]r^t^^^ܽܫygyUCU1#hXh/Q>*CJOJQJ^JaJ#hXhX5CJOJQJ^JaJ#hXh:5CJOJQJ^JaJ#hXhX5CJOJQJ^JaJ#hXh:5CJOJQJ^JaJ hXhDXCJOJQJ^JaJh6CJOJQJ^JaJ#hD]hYM6CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hXhwCJOJQJ^JaJ hXhYMCJOJQJ^JaJ#hXhw5CJOJQJ^JaJt^^^P__`P`^aapbrbb crcccccccccccHdd$-DM ̙a$gdt*dgdX^gdX^^^^^^^N_P_\_^_____```` `"`N`P`\`^````:a>aaabb"b$bLbʹʹʹʹʹʹʹʫʹʹʹʝ~l]l]lh6CJOJQJ^JaJ#hh6CJOJQJ^JaJhmCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh3CJOJQJ^JaJ hXh/QCJOJQJ^JaJ hXh:CJOJQJ^JaJ#hXh/Q>*CJOJQJ^JaJ#hXh:>*CJOJQJ^JaJ$Lbpbrbb crccccccccvdxddʸܦ|kZL>Z- h7!ht*dCJOJQJ^JaJh7!CJOJQJ^JaJh*/CJOJQJ^JaJ ht*dht*dCJOJQJ^JaJ hXh#CJOJQJ^JaJh#CJOJQJ^JaJhBCJOJQJ^JaJh7!CJOJQJ^JaJ#hD]hX6CJOJQJ^JaJ#hXhX5CJOJQJ^JaJ#hXhX5CJOJQJ^JaJ hXhXCJOJQJ^JaJ#hD]h:6CJOJQJ^JaJddddddddeNePeeeeeeffBfҶ}p}p}fYL>hshZ35OJQJ^Jhh)OJQJ^JhhOJQJ^JhOJQJ^JhhOJQJ^J!jhhOJQJU^JhshOJQJ^Jhsh)OJQJ^Jhsh)5OJQJ^Jhfhm?5CJ aJ hfhm5CJ OJQJaJ hfh5CJ OJQJaJ h7!CJOJQJ^JaJh'5CJOJQJ^JaJdddNeffghpklmmmmmmmmmmmmm$-DM ̙a$gdt*dgdhW$-DM a$gdt*d$a$gd7!BflfffffffgggXgZggggghhnhphhhhhiii0i2i4iȺ~jU(hsh \0J>*B*OJQJ^Jph'jhsh \OJQJU^Jhsh \OJQJ^J!jhsh \OJQJU^J!jhsh)OJQJU^Jhsh)OJQJ^Jhsh)5OJQJ^JhshOJQJ^J!jhshOJQJU^Jhsh'OJQJ^JhshZ3OJQJ^J4i8iiij kDkpktk.lLlblllllllmmmfm澰|oXJhsh5OJQJ^J,jhsh5OJQJU^JmHsHhshzOJQJ^Jhsh(J!OJQJ^Jhsh POJQJ^JhshOJQJ^JhshOJQJ^Jhsh5OJQJ^Jhsh5OJQJ^Jhsh OJQJ^JhshOJQJ^Jhsh)OJQJ^Jhsh OJQJ^JfmhmjmmmmmmmmmmmmmmmϳhQjhQUhsh POJQJ^Jh*/h5OJQJ^Jhsh5OJQJ^J,jhsh5OJQJU^JmHsH2jhsh5OJQJU^JmHsH61h/R :pw. A!S"S#n$n% DyK www.rembertow.e-bp.plyK <http://www.rembertow.e-bp.pl/DyK www.rembertow.waw.plyK :http://www.rembertow.waw.pl/<@< `ANormalny_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listyL+L G3Tekst przypisu koDcowegoT*T G3OdwoBanie przypisu koDcowegoH*6U@6 ) HiperBcze >*phN^@"N )Normalny (Web)dd[$\$CJaJt3t 0Tabela - Siatka7:V06J@B6 UkPodtytuB$a$CJFRF ] Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ EFGRS~}#B_.Nwx/IrsBi'l$mn + | # ] ? h i % O P X Y  F t 9e&PQRabz3V%&K*x6tGj:_l(89e$HIh Lt0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0000000000000000000000@00000000000000000@00000000000000000000000000000000000000000000000@0I00@0I00@0I00@0I00I00 EGR~Blmn % O X F a9h LtK00%K00K00%Z00AZ0&0qK00K00T`K0 0Z0&0qK0 0K0 0 K0 0K0 0Z0&0qZ0&0qK0 0K0 0Z0&0qK0 0Z0&0qZ0&0qZ0&0qK0 0K0 0Z0&0qK0 0Z0&0qK00`K0 0K0 0 UK00K0:0 @0K090K0>0K0>0 \.Xx\ "\%PQSUWlZ\^LbdBf4ifmm !#$&'78:;<>?ABCEFG F>"QTXt^dm"%9=@DmLp7SVXXXXXXl ,b$;T[._m,$@ 0( B S ?im VW GRSpB{.jx/Ibqsin + p ? [ i w } % P Y  8 e&C$x6G( '=K.<YX J7!snx'(2V]C To/`ABkx B &q } kf !t "+dm<V(T"H3$[~Ia5hwlpm~ -2 (J!Y!I"U#P#ct#|>$#O$N%U&g&x&2'H(C*5+ ,C,J,*/rD/z/mk1Y2'2Q2Z3M4w4k35y6gl7~n7{z8H9/;W;gb=G>?a?m$@#DyNDEEUXH:ZWZH9[ \\b`c/Kct*d8eCohD+i[j5nkll|0lbflmK[m<nSn# pUq4jqvsws{cvww=wuwR6z>{k|}G/}mS}~9~o`dz!';EY+*jiBKHuz;i1j*=&Z7S[|(`uiKQ9yRYQ3 HeM'~Cm?o#/Ukwsnp0`.DX:HZBOG33c"?0[KnXq gH\^j6?)|@D]^sx~:@f_7l Q<{+,v"U7(6~jx7Z^ UrfhMe}#7q5<Im'[-t)<j,+BT2Z0Y9PD\Q $e[QF*E lNsA}lRy\~!wD!=fD oD YeYB];tEV8r)<hWcS@@-| pp ppppppp pPUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialIFBradley Hand ITC5& zaTahoma"1^ꦸfgE6E6Sn4d2qHX ?`A2Kulturalna Warszawap5150p5150Oh+'0 < H T `lt|Kulturalna Warszawap5150Normalp515024Microsoft Office Word@*c@k&kw@ew@^{E՜.+,D՜.+,L hp UM Rembertw6 Kulturalna Warszawa Tytu 8@ _PID_HLINKSA$G http://www.rembertow.waw.pl/I http://www.rembertow.e-bp.pl/ "mailto:biblioteka_rembertow@wp.pl<6http://www.dkwygoda.waw.pl/2mailto:dkwygoda@op.pll"mailto:domkultury.rembertow@wp.pl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstvwxyz{|Root Entry F0&^{Data I1TableQ6WordDocument8SummaryInformation(mDocumentSummaryInformation8uCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q