ࡱ> ikhq`:XbjbjqPqP8r:: 8<'8llll&&&&&&&$(h*+d&i{&llD'Y"Y"Y"Rll&Y"&Y"Y"Y"l IjY"&Z'0'Y"+; +Y"+Y"\Y"&&"R'$ Kulturalne Co ? Gdzie ? Kiedy ? w Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Dla dzieci 15 wrze[nia w godz. 10.00 11.00 Filmoteka dla ka|dego czBowieka Film edukacyjny dla przedszkolakw Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 Koncerty 15 wrze[nia w godz. 19.00 20.00 Koncert poetycko muzyczny pt. Jesienny pejza| sBowa z r| w tle (wiersze wybrane z tomiku Rosa Erotika ) W wykonaniu Jana Rychnera, oprawa muzyczna pianistka Anna SBapek Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 18 wrze[nia w godz. 18.00 19.00 Program poetycko muzyczny pt. Wakacyjne wspomnienia W wykonaniu grupy Terra Poetica Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 Wystawy 1 14 wrze[nia w godz. 14.00 21.00 Wystawa prac plastycznych uczestnikw akcji Lato w Mie[cie pt. Podwodny [wiat Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 1 30 wrze[nia w godz. 14.00 19.30 Wystawa prac plastycznych uczestnikw akcji Lato w mie[cie Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 2 30 wrze[nia w godz. 8.00 16.00 Wystawa Na szkle malowane autorstwa Pani Ewy MBynarczyk Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chru[ciela 28 6 26 wrze[nia w godz. 14.00 19.30 Wystawa malarska autorstwa Pani Marioli Bogusz pt. Chaos przestrzeni Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 15 wrze[nia 6 pazdziernika w godz. 14.00 21.00 Wystawa fotograficzna pt. Jzef Wybicki twrca Hymnu Narodowego autorstwa Pana Aleksandra ZaBskiego Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 Wa|ne rocznice 1 wrze[nia o godz. 18.00 Obchody 71. rocznicy wybuchu II wojny [wiatowej OdsBonicie tablicy na frontonie Ko[cioBa [w. O. RafaBa Kalinowskiego al. gen. A. Chru[ciela 103, po[wiconej pamici |oBnierzy wojska polskiego garnizonu rembertowskiego, ktrzy we wrze[niu 1939 roku stanli w obronie Ojczyzny do nierwnej walki przeciw najezdzcom niemieckim. Nastpnie Msza [w. oraz program sBowno muzyczny pt. Ktry to ju| wrzesieD . WspBorganizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m. st. Warszawy, Proboszcz Parafii pw. [w. O. RafaBa Kalinowskiego oraz Prezes KoBa nr 13 Zwizku Kombatantw Rzeczypospolitej Polskiej i ByBych Wizniw Politycznych. 11 wrze[nia o godz. 12.00 Obchody 66. rocznicy wyzwolenia Rembertowa przez I Dywizj Piechoty im. T. Ko[ciuszki ZBo|enie wieDcw pod tablic na frontonie budynku Domu Kultury Rembertw przy al. Komandosw 8. Nastpnie zBo|enie wieDcw na Cmentarzu przy ul. Grzybowej. Organizator: Urzd Dzielnicy Rembertw m. st. Warszawy Spotkania i odczyty 25 wrze[nia w godz. 18.00 19.00 Wieczr autorski Pani El|biety Czajki po[wicony kombatantom pt. BiaBy i czarny kolory mojego |ycia, czyli moja rozmowa z prawdziwymi poetami Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 Inne 1 30 wrze[nia w godz. 14.00 21.00 Zapisy do kB i sekcji zainteresowaD dziaBajcych w Domu Kultury Rembertw Dom Kultury Rembertw ul. Komandosw 8 1 30 wrze[nia w godz. 14.00 19.00 Zapisy do kB i sekcji zainteresowaD dziaBajcych w Domu Kultury Wygoda >@VXjlvxʸwkZH6H#hfhP#5CJOJQJ^JaJ#hfh05CJOJQJ^JaJ hfhCJOJQJ^JaJhsh5CJ aJ hsh5CJ OJQJaJ hshfCJOJQJ^JaJ"hshm?5CJ,OJQJ\aJ,hshm?5OJQJ\"hshm?5CJOJQJ\aJ"hsh 5CJ,OJQJ\aJ,"hsh(J5CJ,OJQJ\aJ,"hshC,5CJ,OJQJ\aJ,@( n z ^gd5hG$gdhW G$^gd5h^gds G$gdhW -DM gdhWgdhW -DM ̙gdhWX8X( n  n^L:L:#hfh 5CJOJQJ^JaJ#hfhc"5CJOJQJ^JaJhsh05CJ OJQJaJ hfhS@CJOJQJ^JaJ hfhgHCJOJQJ^JaJ+hfh6CJOJQJ^JaJnH tH hfh0CJOJQJ^JaJ#hfh05CJOJQJ^JaJ#hfhP#5CJOJQJ^JaJ#hfh05CJOJQJ^JaJ#hfhgH5CJOJQJ^JaJ , l p x z ɸsaO>- hfh'CJOJQJ^JaJ hfh $CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ hfhmk1CJOJQJ^JaJ#hfh6CJOJQJ^JaJ hfhCJOJQJ^JaJ hfh CJOJQJ^JaJ hfhc"CJOJQJ^JaJ#hfh 5CJOJQJ^JaJ#hfhc"5CJOJQJ^JaJ#hfh|0l5CJOJQJ^JaJ  & ( t jl2D>^gdhW^gd5hgdhW -DM gdhWG$gdhW^gd5h  $ & ( r t ȷxfTBTB0#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfh5h5CJOJQJ^JaJ#hfhhW5CJOJQJ^JaJ#hfhhW5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ hfh0CJOJQJ^JaJhsh05CJ aJ hsh#75CJ OJQJaJ hfhS@CJOJQJ^JaJ hfh'CJOJQJ^JaJ+hfh'6CJOJQJ^JaJnH tH hfh5hCJOJQJ^JaJhl.02ʸʦl[I7%#hfhhW5CJOJQJ^JaJ#hfhUk5CJOJQJ^JaJ#hfhUk5CJOJQJ^JaJ hfh#7CJOJQJ^JaJ+hfh#76CJOJQJ^JaJnH tH #hfhsn5CJOJQJ^JaJ#hfh5h5CJOJQJ^JaJ#hfh#75CJOJQJ^JaJ#hfhsn5CJOJQJ^JaJ#hfh#75CJOJQJ^JaJ hfh'CJOJQJ^JaJ#hfh'6CJOJQJ^JaJ2D6ɷppZI8 hfhmk1CJOJQJ^JaJ hfhuwCJOJQJ^JaJ+hfhuw6CJOJQJ^JaJnH tH #hfhuw5CJOJQJ^JaJ#hfhsn5CJOJQJ^JaJ#hfhuw5CJOJQJ^JaJ hfhUkCJOJQJ^JaJ#hfhUk6CJOJQJ^JaJ#hfhhW5CJOJQJ^JaJ#hfh+5CJOJQJ^JaJ#hfh5h5CJOJQJ^JaJ>Nj \^b۷rraO>.hsh'5CJ OJQJaJ hfhS@CJOJQJ^JaJ#hfhg&6CJOJQJ^JaJ hfhg&CJOJQJ^JaJ hfhmk1CJOJQJ^JaJ hfh+CJOJQJ^JaJ hfh CJOJQJ^JaJ#hfhg&5CJOJQJ^JaJ#hfhVO5CJOJQJ^JaJ#hfh 5CJOJQJ^JaJ#hfhmk15CJOJQJ^JaJ#hfhmk15CJOJQJ^JaJ> ^|~@\Hl0^gd+^gd!gdhW -DM ̙gdhW`gdf^gd bdz|~\6>@nȶnn\nKK: hfhS@CJOJQJ^JaJ hfhUkCJOJQJ^JaJ#hfh'6CJOJQJ^JaJ hfh5hCJOJQJ^JaJ hfh'CJOJQJ^JaJ&hfh'5CJOJQJ\^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ hfh|0lCJOJQJ^JaJhshbfl5CJ aJ hsh'5CJ OJQJaJ hsh'CJ aJ X\HJFHTͼ﫚͚vbNbG@GDGGGG2H6HxHHHHHHHIͼͫucucQ?-#hfhs5CJOJQJ^JaJ#hfh 5CJOJQJ^JaJ#hfh1j5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfhhW5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfh1j6CJOJQJ^JaJ hfhVOCJOJQJ^JaJ hfhECJOJQJ^JaJ hfhsCJOJQJ^JaJ hfh!CJOJQJ^JaJ hfh1jCJOJQJ^JaJI,I.I4I6I8I>IPIdIIIII,J.JFJNJPJ`JbJdJɷsbQQ@@b hfhToCJOJQJ^JaJ hfh&q CJOJQJ^JaJ hfh'CJOJQJ^JaJ hfhsnCJOJQJ^JaJ hfh1jCJOJQJ^JaJ hfhD CJOJQJ^JaJ hfh!CJOJQJ^JaJ#hfh!5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfh1j5CJOJQJ^JaJ#hfh $5CJOJQJ^JaJdJJJJJJ KK6K8K:KLKNKTK|KKKKKL L L"LJLز|jXF|j#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfh&q 5CJOJQJ^JaJ#hfhZ05CJOJQJ^JaJ#hfhs5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfhZ05CJOJQJ^JaJ(hfhZ0CJOJQJ^JaJnH tH hfhsnCJOJQJ^JaJ hfh'CJOJQJ^JaJ+hfh'6CJOJQJ^JaJnH tH JLKNKKJLLL.M0MtMMMNNPNRNNNNbO$-DM a$gdt*d$-DM ̙a$gdt*dgdt*d^gd!`gdhW`gds^gdsgdZ0gdhW^gdhWJLL0MtMMMMMLNNNPNRNNNNNNNʸܕr`O?/?hfhm5CJ OJQJaJ hfh5CJ OJQJaJ ht*dh'CJOJQJ^JaJ#ht*dht*d5CJOJQJ^JaJ ht*dht*dCJOJQJ^JaJ#hfhf5CJOJQJ^JaJ hfhfCJOJQJ^JaJ#hfhE5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ#hfh'5CJOJQJ^JaJ hfh'CJOJQJ^JaJ#hfh'6CJOJQJ^JaJNNNO$ObOdOOOOOZP\P^P`PbPdPPPPPP*Q,QHQJQPQRQQQQQQQQZRʽʂtgZghsh'OJQJ^JhshZ3OJQJ^JhshZ35OJQJ^Jhsh(J!5OJQJ^JjhshU!hsh0JB*OJQJph!jhshOJQJU^JhshOJQJ^Jhsh)OJQJ^Jhsh)5OJQJ^Jhsh5OJQJ^Jhfhm?5CJ aJ #bObPdPPQQZRU|V6W`WbWWWX"X$X(X*X.X0X4X6X8X:X$-DM ̙a$gdt*dgdhWZR\RRRRRRRNSPSRS|S~SSS4T8TTVUUUUzV|VVVïКsfXJhsh5OJQJ^Jhsh5OJQJ^Jhsh(J!OJQJ^Jhsh OJQJ^JhshOJQJ^Jhsh OJQJ^J(hsh \0J>*B*OJQJ^Jph'jhsh \OJQJU^Jhsh \OJQJ^J!jhsh \OJQJU^Jhsh)OJQJ^J!jhsh)OJQJU^JVVVW W4W6W^W`WbWdWWWWWWWWXX X$X&X*X,X0X̿r`NFBFBFBhjhU#hshZ5OJQJ^JmHsH#hsh5OJQJ^JmHsH2jhsh5OJQJU^JmHsHhsh5OJQJ^J,jhsh5OJQJU^JmHsHhsh<{5OJQJ^JhshzOJQJ^Jhsh(J!OJQJ^Jhsh POJQJ^JhshOJQJ^JhshOJQJ^J0X2X8X:Xhsh POJQJ^JhjhU61h/R :ps. A!n"n#$% DyK www.rembertow.e-bp.plyK <http://www.rembertow.e-bp.pl/DyK www.rembertow.waw.plyK :http://www.rembertow.waw.pl/<`< `ANormalny_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listyL+L G3Tekst przypisu koDcowegoT*@T G3OdwoBanie przypisu koDcowegoH*6U@6 ) HiperBcze >*phN^@"N )Normalny (Web)dd[$\$CJaJt3t 0Tabela - Siatka7:V06J@B6 UkPodtytuB$a$CJr EFQRt R| Aa 56\"TU{N oEF` T ? V # $ J | , y - . O 40x:;X+,NoE{|r/DE0@00@0@0@0@0@0@00@0@0@0@00@0@0@0@0@0000@0@0@000@0@0@00@0@0@00@0@0@00@0@0@000@0@0@0@000000@0@00000@0@0@0@0@0@0@0@000@0@0@0@0@0000@0@0@0@00000@00@0000000@0@000000@0@0@0@000@0@0@0@0@0@0@00000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00@0I00@0I00@0I00@0I00I00x EFQRt A6\{ $ O {r/K00%K00K00%Z00AK0 0Z0&0qK00K00K00K0 0K0 0 K0 0K0 0K0 0K0 0K00Z0&0qK0 0K00Z0&0qK00K0 0K0 0K0 0!K0 0K0 0K0 0K0 0!K00Z0&0qK0 0K0 0 UK00K0:0 @0K090K0>0K0>0K000 bTH0EFIdJJLNZRV0X:X ./0134678 >CJbO:X-258XEu)8<ey <REpXXXXXXXl ,b$;T[._m,$@ 0( B S ? ? @ FR  ? V $ <  . A x:;R|/Dq Jsnx'(2VC To`ABkx B &q } kf !t "+dmV(T"H$[~Ia5hwm~ -2 (J!Y!U#P#|>$#O$N%U&g&2'C*5+C,J,rD/z/mk1Y2'2Q2Z3M4k35y6~n7{z8/;W;gb=G>a?m$@#DyNDEEUXWZ \\b`ct*d8eCohD+i[jl|0lbflmK[m<nSnUq4jqws=wuwR6z>{k|G/}mS}9~o`dz!';EY+*jiKHuz;i1j*7[|(`KYQ3 HM'm?/Ukwsnp0`HZG33c"?0[KnXq gH\^j6?)|^s~:@f_7<{+"U7(6~jx7Z^ UrfhMe#7q5<I'[-t)<,+BT2Z0Y9PD $e[QF*E lNsA}lRy\~!!=fD oD eYB;tEV8r)<hWcS@@j j @Rj j d @@ @ @@@@@BUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialIFBradley Hand ITC7& Verdana"1fFצb;h );h )n4d2qHX ?`A2Kulturalna Warszawap5150p5150Oh+'0 < H T `lt|Kulturalna Warszawap5150Normalp515016Microsoft Office Word@t1@/E@VD@pI;h՜.+,D՜.+,L hp UM Rembertw) Kulturalna Warszawa Tytu` 8@ _PID_HLINKSA*G http://www.rembertow.waw.pl/,Ihttp://www.rembertow.e-bp.pl/, "mailto:biblioteka_rembertow@wp.pl,<6 http://www.dkwygoda.waw.pl/,2mailto:dkwygoda@op.pl,l"mailto:domkultury.rembertow@wp.pl,l"mailto:domkultury.rembertow@wp.pl, !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_abcdefgjRoot Entry FpCIlData :1TableB+WordDocument8rSummaryInformation(XDocumentSummaryInformation8`CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q