ࡱ> UWTq`@bjbjqPqP8P:: 0008ht4D!8o q q q q q q $|"h$d iMMM MRo Mo `vYx0Ro !0D!H%H%H%Z @K4 RD!MMMM d Kulturalne Co ? Gdzie ? Kiedy ? w Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Dla dzieci i mBodzie|y lipiec - sierpieD Lato w mie[cie 2010 Zajcia w ramach akcji Lato w mie[cie prowadzone s wedBug odrbnego planu. SzczegBy na stronie: www.lato.warszawa.pl WspBorganizatorzy: placwki o[wiatowe i instytucje kultury Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy 28 czerwca 9 lipca w godz. 9.00 16.30 Lato w mie[cie 2010 Zajcia artystyczne i rekreacyjne W programie gra w tenisa stoBowego, szachy, warcaby, kometka, zajcia plastyczne w pracowni i w plenerze, projekcje filmowe, basen i inne. Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 5 16 lipca w godz. 9.00 15.00 Lato w mie[cie 2010 Zajcia artystyczne i rekreacyjne W programie gry i zabawy towarzyskie, zajcia muzyczne, plastyczne i sportowe, wycieczki do ZOO, kina i do Parku Wodnego, dyskoteka i inne. Dom Kultury Rembertw al. Komandosw 8 Wystawy 1 lipca 31 sierpnia w godz. 8.00 16.00 Wystawa prac malarskich autorstwa Pani Barbary Dulnik Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chru[ciela 28 1 lipca 31 sierpnia w godz. 10.00 15.00 Wystawa prac uczestnikw konkursu plastycznego Wiosna 2010 pt. Fryderyk Chopin w naszych oczach Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 19 lipca 20 sierpnia w godz. 10.00 15.00 Wystawa prac plastycznych uczestnikw akcji Lato w mie[cie 2010 Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 Imprezy plenerowe 7 sierpnia (sobota) w godz. 13.00 17.00 Zwito Ulicy Fizylierw Zawody hippiczne z okazji Zwita Ulicy Fizylierw o puchar Burmistrza Rembertowa PrzestrzeD rekreacyjno sportowa przy Ulicy DziaByDczykw (tzw. Wembley ) Wa|ne rocznice 1 sierpnia (niedziela) godz. 17.00 Obchody 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Ceremonia zBo|enia wieDcw pod>@VXjlvxʸ|kZJ:/:huhC CJaJhuhC 5CJ OJQJaJ huh5CJ OJQJaJ huhC CJOJQJ^JaJ huhuCJOJQJ^JaJ huhPCJOJQJ^JaJhm?5OJQJ\"huhm?5CJ,OJQJ\aJ,h{,hm?5OJQJ\"huhm?5CJOJQJ\aJ"huh 5CJ,OJQJ\aJ,"huh(J5CJ,OJQJ\aJ,"huhC,5CJ,OJQJ\aJ,@ z $a$gdgH G$gd(J G$^gd G$^gdu G$^gd}W`gd(Jgdm? -DM gdgd(J -DM ̙gdG>?@ J ` }o}aPa?P huhP#CJOJQJ^JaJ huhCJOJQJ^JaJhuCJOJQJ^JaJh(J!CJOJQJ^JaJh}WCJOJQJ^JaJ huhCJOJQJ^JaJ#huhbfl5CJOJQJ^JaJ#huh5CJOJQJ^JaJ#h(J!hm?5CJOJQJ^JaJ#h(J!h5CJOJQJ^JaJh(J!5CJOJQJ^JaJhuh5CJ aJ * , < V j l x  B ݹݹ˖rrr`N?hu5CJOJQJ^JaJ#huhP#5CJOJQJ^JaJ#huhyND5CJOJQJ^JaJ#h(J!hgH5CJOJQJ^JaJ#h(J!hP#5CJOJQJ^JaJ huhCJOJQJ^JaJ#h(J!h(J!6CJOJQJ^JaJ#h(J!hPD6CJOJQJ^JaJ#h(J!h6CJOJQJ^JaJ#h(J!hyND6CJOJQJ^JaJ huhyPCJOJQJ^JaJ 4 ^`gdbflgdbfl -DM ̙gdbflgdm? G$^gd*^gd`gdyNDgdgH G$gd(J G$^gdgH^gdu`gdu  & < > B F n | ´•ƒm[J8#h(J!h5CJOJQJ^JaJ huhgHCJOJQJ^JaJ#h(J!hgH6CJOJQJ^JaJ+h(J!h6CJOJQJ^JaJnH tH #huh5CJOJQJ^JaJ huhyNDCJOJQJ^JaJh5+CJOJQJ^JaJhuCJOJQJ^JaJ huhCJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJh(J!CJOJQJ^JaJ huhALCJOJQJ^JaJ " 2 4 ` 2:X\^wɷvcM;-huCJOJQJ^JaJ#h(J!h*6CJOJQJ^JaJ+h(J!h*6CJOJQJ^JaJnH tH %h<6CJOJQJ^JaJnH tH huhyNDCJOJQJ^JaJ huh*CJOJQJ^JaJh(J!CJOJQJ^JaJ huhCJOJQJ^JaJ#huh5CJOJQJ^JaJ#huhyND5CJOJQJ^JaJ#h(J!h5CJOJQJ^JaJ#h(J!hgH5CJOJQJ^JaJHJLjlооzkYG8Gh}W5CJOJQJ^JaJ#huh}W5CJOJQJ^JaJ#h(J!h}W5CJOJQJ^JaJh}W5CJOJQJ^JaJ h}Wh}WCJOJQJ^JaJh}W6CJOJQJ^JaJ#h(J!hbfl6CJOJQJ^JaJ#huhbfl5CJOJQJ^JaJ#h(J!hbfl5CJOJQJ^JaJh5+5CJOJQJ^JaJhuhbfl5CJ OJQJaJ h[h[CJOJQJ^JaJJLlrF^gdk|gdC -DM gdbflgd^gd5+^gd}Wgd}W`gd}Wl4Nrt±~o`o`J7%h5+6CJOJQJ^JaJnH tH +h(J!h5+6CJOJQJ^JaJnH tH h}W5CJOJQJ^JaJh5+5CJOJQJ^JaJ#huh5+5CJOJQJ^JaJ#h(J!h5+5CJOJQJ^JaJh5+5CJOJQJ^JaJ h5+h5+CJOJQJ^JaJ&h(J!h}W56CJOJQJ^JaJ%h}W6CJOJQJ^JaJnH tH +h(J!h}W6CJOJQJ^JaJnH tH prvμn\K=, hk|h[CJOJQJ^JaJh[CJOJQJ^JaJ hk|hk|CJOJQJ^JaJ#hk|hk|5CJOJQJ^JaJ#h[hWZ5CJOJQJ^JaJ#h[hk|5CJOJQJ^JaJ hk|h(J!CJOJQJ^JaJhuhbfl5CJ aJ hk|5CJ OJQJaJ #huhk|5CJOJQJ^JaJh[5CJOJQJ^JaJh(J!5CJOJQJ^JaJ&h(J!h5+56CJOJQJ^JaJH@2f223333$445j55666 6gdC ^gdk|^gdk|^gdk|`gdk| -DM ̙gdk|gdk|H2@2^2`2224333333"4$44454565j55ñ~ñoo~[~&h(J!hk|56CJOJQJ^JaJhk|5CJOJQJ^JaJ#h(J!hk|6CJOJQJ^JaJU huhk|CJOJQJ^JaJhk|CJOJQJ^JaJ#huhk|5CJOJQJ^JaJ#h(J!hk|5CJOJQJ^JaJhk|5CJOJQJ^JaJhuhk|CJaJhuhk|5CJ OJQJaJ pomnikiem ObroDcw Radiostacji Komendy GBwnej AK Pomnik ObroDcw Radiostacji Komendy GBwnej AK (u zbiegu ulic Haubicy i Gawdziarzy) WspBorganizator: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy 17 sierpnia (wtorek) godz. 15.00 Prelekcja prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego na temat Rola i miejsce Rembertowa w Bitwie Warszawskiej 1920 w ramach Obchodw 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej Sala Kolumnowa Ratusza al. gen. A. Chru[ciela 28 WspBorganizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Akademia Obrony Narodowej Na wszystkie przedsiwzicia wstp wolny Dzielnicowe instytucje kultury Dom Kultury Rembertw , al. Komandosw 8, tel. (22) 611 96 87 HYPERLINK "mailto:domkultury.rembertow@wp.pl" domkultury.rembertow@wp.pl HYPERLINK "mailto:domkultury.rembertow@wp.pl"  Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14, tel. (22) 812 06 33 HYPERLINK "mailto:dkwygoda@op.pl" dkwygoda@op.pl , HYPERLINK "http://www.dkwygoda.waw.pl" www.dkwygoda.waw.pl Biblioteka Publiczna, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 HYPERLINK "mailto:biblioteka_rembertow@wp.pl" biblioteka_rembertow@wp.pl, HYPERLINK "http://www.rembertow.e-bp.pl" www.rembertow.e-bp.pl - Biblioteka dla Dzieci i MBodzie|y Nr 51, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 55, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 57, ul. CheBm|yDska 27/35 lok. 31, tel. (22) 612 05 90 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 61, ul. NiedziaBkowskiego 25, tel. (22) 611 91 36 WydziaB Kultury i Promocji, al. gen. A. Chru[ciela 28, V pitro, p. 613, tel. (22) 51 51717 wku@rembertow.waw.pl HYPERLINK "http://www.rembertow.waw.pl" www.rembertow.waw.pl www.kulturalna.warszawa.pl   556666 6X6p6r666666̽|jZJZ>3h5OJQJ^Jhhm?5CJaJh^hm5CJOJQJaJh^h5CJOJQJaJ#hThT5CJOJQJ^JaJhT5CJOJQJ^JaJ h^hI}WCJOJQJ^JaJ#huh[5CJOJQJ^JaJh[5CJOJQJ^JaJhk|5CJOJQJ^JaJ#huhk|5CJOJQJ^JaJhk|6CJOJQJ^JaJ#h<hk|6CJOJQJ^JaJ 6r666070828899(:=J>?.?0?????$-DM ̙a$gd5$-DM ̙a$gdo`gdgdm?gdgd'gd)$-DM a$gdws$-DM ̙a$gdT666.707277777(8*8,8.80828Z8888888999 9p9r99999ͼqg]gͼh'OJQJ^JhZ3OJQJ^Jh)hZ35OJQJ^Jh(J!5OJQJ^Jh)OJQJ^JjhB*Uphh0JB* OJQJphhhOJQJ^J!jhhOJQJU^JhOJQJ^Jh^hOJQJ^Jh^h)OJQJ^Jh^h)5OJQJ^J 99:(:*:::::::;; ;J;L;N;R;;;;;;;<<`<f<<<<<<<䵨ukkkukkkahOJQJ^Jh)OJQJ^Jh OJQJ^J(h \h \0J>*B*OJQJ^Jph'jh \h \OJQJU^Jh \h \OJQJ^J!jh \h \OJQJU^J!jh \h)OJQJU^Jh)h)OJQJ^Jh \h)OJQJ^Jh \h)5OJQJ^J!< =$=^=b=l=v=|=~========> >*>4>H>J>h>~>>>>>??,?.?0?ȾȾȾȴsi^h<{5OJQJ^JhzOJQJ^JhZh(J!OJQJ^Jh POJQJ^JhOJQJ^JhOJQJ^Jh5OJQJ^Jh5OJQJ^Jh(J!OJQJ^Jh)OJQJ^Jh)h)OJQJ^Jh OJQJ^Jh OJQJ^JhOJQJ^Jh)hOJQJ^J 0?2????????????????@@@鲠ۓhU*phN^@"N )Normalny (Web)dd[$\$CJaJ P EFGH_`r=`aNwx^%&R Oxyz{| #^opq*Y I{  0 O P  O y 00000000000000000000000000000000000@0@0@0000000000@000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00000000000000000000000@0I00@0I00@0I00@0I00I00h EH_r`awxxq*O O y K00%I00K00%Z00AK00$K00K00$K0 0K0 0Z0&0qK00Z00K008K0 0K0 0!K00K00K00K0 0K00K0 0K0 0!@0Z00K0/0K000 UK00K0:0 @0K090K0>0K0>0K000  l569<0?@ !#$%& 6?@ "'@ O s ; W Z XXXXXXXl ,b$;T[._m,$@ 0( B S ? 1 ;1;1 ;1;1 ;1;IC NH C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter H1920 2010 ProductID  H_`r=agv^z&DOh|^oqI{ P m * @ N 2 y  Jx'(2VC `ABkx B } kf !t "dmV(T"H$[~Iam~ -2 (J!Y!U#P#|>$#O$N%2'C*5+C,J,rD/z/Y2'2Q2Z3M4k35y6~n7{z8/;gb=G>a?m$@#DyNDEUXWZ \\b`c8eCohD+i[jlbflm<nSnUq4jqws=wR6z>{k|mS}9~o`dz';E+*jiKHuz;i*7[|(`KYQ3 HMm?/wsnp0`HZG33[KnXq gH\^j6?)|^~:@f_7<{+"U7(6~jx7Z^UrhMeq5<I'[-t)<BTY9PDe[*E lNsA}lRy\~!fD eYB;tE)c@Rd @@ @ @@@@@@2UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialIFBradley Hand ITC7& Verdana"1lFB熫צ !4d 2qHP ?`A2Kulturalna Warszawap5150p5150Oh+'0 < H T `lt|Kulturalna Warszawap5150Normalp515022Microsoft Office Word@*g@/E@ N^@)Px ՜.+,D՜.+,L hp UM Rembertw Kulturalna Warszawa Tytu` 8@ _PID_HLINKSA*G http://www.rembertow.waw.pl/TIhttp://www.rembertow.e-bp.pl/T "mailto:biblioteka_rembertow@wp.plT<6 http://www.dkwygoda.waw.pl/T2mailto:dkwygoda@op.plTl"mailto:domkultury.rembertow@wp.plTl"mailto:domkultury.rembertow@wp.plT !"#$%&'(*+,-./023456789:;<=>?@ABCEFGHIJKMNOPQRSVRoot Entry FPYxXData )1Table1H%WordDocument8PSummaryInformation(DDocumentSummaryInformation8LCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q