ࡱ> jli'`^bjbj{P{P4x::F4 4 4 4 T3n !!!!!"""2222222$|4h6B;2#""##;2!!2(((#!!2(#2((*N0!! <}h4 %/2203/&7M&&700&&7)0">",("$#""";2;2( """3####d Kulturalne Co ? Gdzie ? Kiedy ? w Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Dla dzieci 9 czerwca ([roda) w godz. 10.00 11.00 Filmoteka dla ka|dego czBowieka. Film edukacyjny dla przedszkolakw Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 9 czerwca ([roda) godz. 15.00 Przedstawienie teatralne pt. Zielony Kapturek w wykonaniu uczniw SzkoBy Podstawowej Nr 189 klasy IIIa, koBa teatralnego pod kierownictwem Pani Marzeny Bartoszcze Dom Kultury Rembertw al. Komandosw 8 11 czerwca (pitek) godz. 17.30 Angielski na wesoBo Rodzinne spotkanie z poetyckimi piosenkami [piewanymi w jz. angielskim przez dzieci ze SzkoBy Jzyka Angielskiego Ding Dong Sing a Song Sala Kolumnowa Ratusza al. gen. A. Chru[ciela 28 Organizator: Biblioteka Publiczna im. Jana PawBa II 18 czerwca (pitek) godz. 17.30 Frycek Chopin Na wesoBo opowiedziane, w 13 odsBonach, 15 lat |ycia Fryderyka Chopina. Pierwsze lekcje muzyki i zetknicie z Mozartem, Bachem, wyjazdy na wie[, a tam zasBuchanie w muzyk ludow, salonowe |ycie i koncerty. Codzienno[ mBodego Frydryka. Opowie[ o tym wesoBym, peBnym |ycia maBym Frycku, ktry kochaB muzyk. Organizator: Biblioteka Publiczna im. Jana PawBa II 19 czerwca (sobota) w godz. 12.00 13.00 Przedstawienie kukieBkowe pt. Kasia zwiedza Europ w wykonaniu Teatru Maluszek Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 23 czerwca ([roda) godz. 10.00 Przedstawienie teatralne pt. Udany spacer w wykonaniu Laury Acz. Przedstawienie dla dzieci z Przedszkola Nr 243 Dom Kultury Rembertw al. Komandosw 8 Koncerty 9 czerwca ([roda) godz. 19.00 Mini recital pt. Chopin w wykonaniu Pani Ewy SBapek Dom Kultury Rembertw al. Komandosw 8 15 czerwca (wtorek) godz. 19.00 Koncert w wykonaniu uczestnikw sekcji nauki gry na fortepianie i akordeonie DK Rembertw prowadzonej przez Pani Mari SBapek Dom Kultury Rembertw al. Komandosw 8 16 czerwca ([roda) Koncert Big Band Jazz Combo Volta Dom Kultury Rembertw al. Komandosw 8 24 czerwca (czwartek) w godz. 17.00 19.00 Koncert muzyczny w wykonaniu uczestnikw sekcji nauki gry na gitarze i uczestnikw sekcji wokalnej Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 25 czerwca (pitek) w godz. 16.00 17.00 Koncert fortepianowy w wykonaniu uczestnikw sekcji nauki gry na pianinie Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 Imprezy plenerowe 18 czerwca (pitek) w godz. 18.00 20.00 Uroczyste wrczenie nagrd XIV Edycji Konkursw Wiosna 2010 W programie: koncert mBodzie|owego zespoBu muzycznego DK Wygoda , malowanie twarzy, stoisko Bucznicze, poszukiwanie skarbu Pirata Haka , wata cukrowa, mini zamki dmuchane, zje|d|alnia i basen z piBeczkami, ognisko Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 26 czerwca (sobota) w godz. 16.00 20.00 Spotkanie Klubu Seniora DK Wygoda i RAS-u Wystp artystyczny, wsplna zabawa, ognisko i pieczenie kieBbasek Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 WspBorganizator: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Spotkania i odczyty 12 czerwca (sobota) w godz. 19.00 20.00 Wieczr poezji El|biety Czajki pt. Na kartce malowane z udziaBem harcerskiego teatru Paradox. Cykl spotkaD z autork wierszy Zladami znikajcych warto[ci Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 Wystawy 7 maja 4 czerwca w godz. 8.00 16.00 Wystawa fotografii autorstwa Aleksandra ZaBskiego pt. Jzef Wybicki twrca Hymnu Narodowego Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chru[ciela 28 17 maja 15 czerwca w godz. 14.00 19.30 Wystawa prac malarskich autorstwa Pani Wandy Kossowskiej pt. Impresje Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 1 30 czerwca w godzD\n|8 : < 4 D F t }ooaSo}h|he)5OJQJ^Jh|h'I5OJQJ^Jh|h85OJQJ^Jh|h8OJQJ^Jh|h0OJQJ^Jh|h$:05OJQJ^Jh|h05OJQJ^Jh|h|5OJQJ^JhdhF}5OJQJ^Jhi'5CJOJQJaJhOJQJ^Jhi'5OJQJ\hi'5CJ$OJQJ\aJ$D ^ 4 ^gdc`gdc`G$gdc` G$`gd$:0 G$^gd'IG$gd$:0 gd0`gd$:0gd$:0gd -DM gdi'gd(O< -DM ̙gdi'^ 6 \ ^ @ B  2 4 ` b `ٸ}}}}ppf}}hc`OJQJ^Jh]Uhc`OJQJ^Jh?OJQJ^JnH tH h]Uhc`OJQJ^JnH tH h]Uhc`5OJQJ^Jh|hc`5OJQJ^Jh8OJQJ^Jh|h$:0OJQJ^Jh?OJQJ^Jh|h8OJQJ^Jh|he)OJQJ^Jh|h'IOJQJ^J$4 @<46,H -DM ̙gdgdi' G$`gd G$`gd$:0G$gd$:0`gd$:0gd$:0 gd0`gdc`gdc`^gdc`,8:<>n246\^b*,~DFɻwiiw\h|haOJQJ^Jh|h85OJQJ^Jh|h8OJQJ^Jh|h0OJQJ^Jh|h$:05OJQJ^Jh|h|5OJQJ^Jh|h05OJQJ^Jh]Uhc`5OJQJ^Jhc`OJQJ^Jh?OJQJ^JnH tH h]Uhc`OJQJ^JnH tH hc`OJQJ^JnH tH #FHf "$.0HJ~xjx\x\QFx9h8h8OJQJ^Jh5OJQJ^Jha5OJQJ^Jh8h5OJQJ^Jh8h5OJQJ^Jh85OJQJ^Jh5OJQJ^Jh5CJOJQJaJhOJQJ^Jh|h85OJQJ^Jh|h8OJQJ^Jhi"dOJQJ^Jh|hOJQJ^Jh|h'IOJQJ^Jh|haOJQJ^Jh|h5OJQJ^J J JL \^|$ gddU G$^gdG$gdhG$gdgfJ G$^gd G$`gdG$gd G$gd ".2@BHJ&2JLd|~ԿԱԘwjj\\\h8hgfJ5OJQJ^Jh8hgfJOJQJ^Jh8hTkOJQJ^Jh!OJQJ^JhgfJOJQJ^JhgfJ5OJQJ^Jh8h5OJQJ^Jh8h5OJQJ^Jh85OJQJ^Jhi"dOJQJ^Jh5OJQJ^Jh8OJQJ^Jh$OJQJ^Jh8hOJQJ^J$ <Z\^z|"&8N ĺseZLshb7 hdU5OJQJ^Jhb7 5OJQJ^JhhdU5OJQJ^JhdhdUOJQJ^JhIQJOJQJ^JhdUOJQJ^JhOJQJ^Jhb7 hh5OJQJ^Jhhh5OJQJ^JhhOJQJ^Jhh5OJQJ^Jh8hgfJOJQJ^JhQ2OJQJ^Jh5OJQJ^JhQ25OJQJ^J8: b>0 -DM ̙gd gd^gd9!^gd&!Ngd^gd^gd5d gd&!NgdP -DM gdG$gddU gddU68:>@JLNR^tv $$| "&2HJb8<>Ĺċāċttāātthdh&!NOJQJ^JhJQROJQJ^Jh9!OJQJ^Jh5d5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhdh&!N5OJQJ^Jh&!N5OJQJ^Jh&!NOJQJ^Jh h5CJaJh5CJOJQJaJhdUOJQJ^Jhhqx5OJQJ^J-02!!!&!(!*!4!ŸtgZLA3h@h5OJQJ^Jh(O<5OJQJ^Jhdh<5OJQJ^Jhi'5CJOJQJaJh]Uh]UOJQJ^Jh]UhdUOJQJ^Jh]Uh8UCOJQJ^Jh]Uh8UC5OJQJ^Jh]UhdU5OJQJ^Jh]Uh?5OJQJ^Jh5CJOJQJaJhOJQJ^Jhdh&!N5OJQJ^Jhm6OJQJ^Jhhm6OJQJ^Jh9!5OJQJ^J024 !!&!(!x!6""""### DD`gdf\gdC$`gd4A^gd4A gd)S^gdC gdC G$gdi' -DM gdi'`gd8UCgd4!L!f!l!r!v!x!!!!!!!!!6""""""""""" ##6#Ϳ񿛦̓uguguYKuYhdh*B*OJQJ^Jphhqx5OJQJ^JmHsH&jhqx5OJQJU^JmHsHhqx0JOJQJ^Jhqx5OJQJ^Jhqx0JB* OJQJphhqxOJQJ^JjhqxOJQJU^J"hqx0J>*B*OJQJ^Jph+V]]]^^$-DM ̙a$gdu$-DM ̙a$gdqxgdqx^^ ^^^`^^^^ٷ٥#huhk5OJQJ^JmHsH%hi'0J5>*B*OJQJ^Jphhi'5OJQJ^JmHsH&jhi'5OJQJU^JmHsH#huhqx5OJQJ^JmHsH21h:p09. A!"#S$S% <@< i'Normalny_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listy6U@6 i' HiperBcze >*phFF Tekst dymkaCJOJQJ^JaJtt ?Tabela - Siatka7:V0FxH0"GHITU} E yf@A`%[&OPc>gh  G ] H a M N y f<ef%oUyz{|}9bc .WX%j&'()*+,-./012345678a@A<NH0000000000000000000000000000000@00000000000000000000000000000000000000000000@0@0@000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"GITUf fU|8@A<NHK00K00K00K00K00K000 0 0 0K00K00K00K00K00K00K00K00K0000 /?0000K00K0000<l/DFXXXXXXXX8@0( B S ?C։Cd׉C׉Cd؉ iH nHC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter :2010 ProductID#%nr"(IO 0<y{24TZ%Wc v 8 D ! z UWoqR^GS"[g57"$H!"#EFoq08 =HUo0AZ[w&B>Wh 9 ] v 8 H Yf} .XtGj34#NHHp hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.pv p\x pm dv)v!)v") wE0()Dw()|w()w&.w'.$x(.x.x!.y".PyE0)y()m()Dm&()pm'()m((). !.. "...T E0.... ..... ......& .......p ' ........)( .........H t]ut0BC$PVbb7 dXxc`0e < 9!@2#i'e)w,$:0Q23a4m67809(O<f=B`@Bb@4A8UC'IpMIIQJgfJNL&!NJQR)SnTdU\&W?XkYY\f\^i"d5d /hKyjTkU`ozpqxN|U|F}|a<-\ 2fXk3\` ]UhML}qyJxz@$S_=45?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`bcdefghkRoot Entry F}hm1Table=67WordDocument4xSummaryInformation(YDocumentSummaryInformation8aCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q