ࡱ> gif'`"Nbjbj8f >>>>>>>R8|N DR.8 ! ! ! !3"3"3"-------$/h`2d->"/"3"""->> ! !z.'''"> !> !-'"-''>>' ! 0$H'-.0.'2%2'2>'3"G"'U" a"|3"3"3"--'^3"3"3".""""RRR$v$ RRRvRRR>>>>>> Kulturalne Co ? Gdzie ? Kiedy ? w Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Dla dzieci 13 marca (niedziela) w godz. 12.00 - 13.00 Przedstawienie dla dzieci pt.: Dyzio i Dodo razem z przyrod Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 24 marca ([roda) w godz. 10.00 - 11.00 Filmoteka dla ka|dego czBowieka Film edukacyjny dla przedszkolakw Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 26 marca (pitek) w godz. 16.00 - 18.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i opiekunw o tematyce Zwit Wielkanocnych pt.: Tajemnice Wielkanocnych symboli W programie: tworzenie i ozdabianie pisanek, barankw, zajczkw, poznawanie znaczenia poszczeglnych symboli i ich miejsca w tradycji Zwit Wielkanocnych Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 Koncerty 6 marca (sobota) godz. 18.00 Koncert pt.: Zwiat Tanga Koncert nawizujcy do tradycji Tanga ArgentyDskiego w wykonaniu zespoBu Sentido del Tango Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 7 marca (niedziela) godz. 14.00 Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina Koncert pie[ni oraz utworw instrumentalnych kompozytora w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Victoria wraz z solistami Ko[ciB pw. Matki Boskiej Zwyciskiej, ul. Grzybowa 1 WspBorganizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Parafia Matki Boskiej Zwyciskiej 28 marca (niedziela) godz. 17.00 Koncert Chopinowski pt.: Magia Walca Utwory Fryderyka Chopina i walce [wiata w wykonaniu zespoBu - Machowska & Kopietz DUO Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 Wystawy 22 lutego 31 marca Wystawa prac plastycznych Wystawa prac plastycznych uczestnikw akcji Zima w mie[cie 2010 Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 23 lutego 31 marca, poniedziaBek pitek, w godz. 8.00 16.00 Wystawa pt.: Cztery pory roku w Rembertowskiej Akademii Seniora Wystawa zbiorowa prac artystw z pracowni fotograficznej Rembertowskiej Akademii Seniora Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chru[ciela 28 WspBorganizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Rembertowska Akademia Seniora 1 31 marca Wystawa fotograficzna pt.: Jzef Wybicki twrca Hymnu Narodowego Wystawa autorstwa Aleksandra ZaBskiego Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 1 31 marca w godz. 14.00 21.00 Wystawa prac plastycznych pt.: Karty [witeczne Prace wykonane przez uczestnikw sekcji plastycznej Domu Kultury Rembertw prowadzonej przez El|biet Wypych Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 15 31 marca w godz. 14.00 21.00 Wystawa prac plastycznych pt.: Pisanki Wystawa prac uczestnikw sekcji plastycznej Domu Kultury Rembertw prowadzonej przez El|biet Wypych Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 Spotkania i odczyty 19 marca (pitek) w godz. 17.00 - 18.30 Spotkanie Klubu Seniora BD\n|z | гШ~pbUK>4hokOJQJ^Jh~Eh{fOJQJ^JhsTOJQJ^Jh5]h^xOJQJ^Jh^xh^x5OJQJ^JhRh5OJQJ^Jh{,h5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhPhPOJQJ^Jhm?5OJQJ\h{,hm?5OJQJ\h 5CJ$OJQJ\aJ$"h{,hm?5CJ$OJQJ\aJ$h65CJ$OJQJ\aJ$hC,5CJ$OJQJ\aJ$D| b P G$gd; gdjUm ^gd}[ G$gd*$ ^gd{fG$gd^x G$^gd -DM gd^gdP -DM ̙gdG>N N b P R 6 8 : n r ˽wmm_TmGh&hjUmOJQJ^JhjUm5OJQJ^Jh;hjUm5OJQJ^JhjUmOJQJ^JhxOJQJ^Jh}[OJQJ^Jh;OJQJ^Jh~Eh;OJQJ^Jh5]h;OJQJ^Jh;h;5OJQJ^Jh*$h*$5OJQJ^Jh{fOJQJ^JhgHOJQJ^JhokOJQJ^Jh~Eh{fOJQJ^Jh5iOJQJ^JP 8 p P ^`r ^gd]j gd]j gd]jgdzfr`gd]j ^gd}=Kgd]jgdC* -DM ̙gd}lgdm?gdF' gdjUm ^gd; P "$6\Ⱥyk^TGTGTh ih]jOJQJ^Jh]jOJQJ^Jh5]h]jOJQJ^JhRhC*5OJQJ^Jh5OJQJ^Jh]jh]j5OJQJ^JhM5OJQJ^Jh{,h}l5CJOJQJaJh_5CJOJQJaJhxhx5OJQJ^JhF'OJQJ^JhjUmhjUmOJQJ^JhokOJQJ^Jh&hjUmOJQJ^JhjUmOJQJ^J\^`PTpt26jltvùùùùùۮ۹ázj_Qhyhy5OJQJ^JhEZ5OJQJ^Jh{,hBa:5CJOJQJaJh]j5CJOJQJaJhBa:hBa:OJQJ^Jh ih]jOJQJ^Jh]jh]jOJQJ^Jh5OJQJ^Jh]jOJQJ^Jh5]h]jOJQJ^Jh]j5OJQJ^Jh]jh]j5OJQJ^JhzfrOJQJ^Jhuh]jOJQJ^Jr46xv @& G$gdy G$gdy gd ^gdfb0G$gd G$gdfb0gd/ -DM gdG>gdm?gdzfr`gd]jgd]j >@DF$( ">Ǻwlwlwl___Th5OJQJ^JhXhyOJQJ^Jhy5OJQJ^Jhhy5OJQJ^JhOJQJ^Jh/OJQJ^Jh ih OJQJ^Jh OJQJ^JhyOJQJ^Jh5]hyOJQJ^Jhyh 5OJQJ^Jhyhy5OJQJ^Jhyh/5OJQJ^Jhyhfb05OJQJ^J @HJLN.0x^gd`gdv^gdvgdv G$gd/ gd@ >??2@4@6@@@ -DM ̙gd#`gd^ G$^gd\Kgd\K G$^gdjgd*gdj`gdC0^gdC0gdC0 -DM gdkgd ===>&>(>>>B?D???0@4@6@>@@@B@XAZAAA̾xh]O]E8h5]hOJQJ^JhOJQJ^Jhh5OJQJ^Jh5OJQJ^Jh#h#5CJOJQJaJh_g5CJOJQJaJh !OJQJ^Jh#OJQJ^Jh\KOJQJ^Jh5]h\KOJQJ^Jhjhj5OJQJ^Jhh\K5OJQJ^Jhhj5OJQJ^Jh\Kh\K5OJQJ^Jh\Kh*5OJQJ^Jh^OJQJ^J@@B@@ZAA,B.B|BBC2D4D6DDDDFEFFgd)$-DM a$gdws$-DM ̙a$gdT^gd^G$gd[z G$^gdr[ G$gdgd# G$^gd G$^gd G$gdAAAAAABB*B,B.B|B~BBBVCzCCCCCCCD D0D2D4D6DĶvlvlvbXKh0_Hh#OJQJ^Jh[zOJQJ^Jhr[OJQJ^JhOJQJ^Jh ihOJQJ^JhOJQJ^Jh5]hOJQJ^Jhh#5OJQJ^Jhhr[5OJQJ^Jhh5OJQJ^Jh<OJQJ^Jh ihOJQJ^Jhh5OJQJ^Jh5]hOJQJ^JhOJQJ^J6DnDDDDDDDDDEDEFEHEEEEE>F@FBFξ|oeTGTGTGT9h0JB* OJQJphhhOJQJ^J!jhhOJQJU^JhOJQJ^Jh^hOJQJ^Jh^h)OJQJ^Jh^h)5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhhm?5CJaJh^hm5CJOJQJaJh^h5CJOJQJaJ#hThT5CJOJQJ^JaJhT5CJOJQJ^JaJ h^hI}WCJOJQJ^JaJBFDFHFpFFFFFGG,G.G4G6GGGGGGGG.H>H@HHHHHHHѶwfffU!jh \h \OJQJU^J!jh \h)OJQJU^Jh)h)OJQJ^Jh \h)OJQJ^Jh \h)5OJQJ^JhOJQJ^JhhOJQJ^J!jhhOJQJU^Jh'OJQJ^JhZ3OJQJ^Jh)hZ35OJQJ^Jh)OJQJ^JjhB*UphFFHFFGG>HKbLMHMJMMMN N NNNNNNN N"N$-DM ̙a$gd5gdgdm?gdgd'gd)H2I4I6I`IbIdIhIIIIIIJJJvJ|JJJJJJJ6K:KvKzKKKKKKKKKKLL4L8LBLLL`Lιάtttttth)hOJQJ^JhOJQJ^Jh)OJQJ^Jh)h)OJQJ^Jh OJQJ^Jh \h)OJQJ^J(h \h \0J>*B*OJQJ^Jph!jh \h \OJQJU^J'jh \h \OJQJU^Jh \h \OJQJ^J+`LbLLLLLLLMMDMFMHMJMLMMMMMMMNNN NNN´m^QIEIEhajhaUhh POJQJ^Jh5OJQJ^JmHsH2jhh5OJQJU^JmHsH,jhh5OJQJU^JmHsHhz5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhh5OJQJ^Jh POJQJ^JhOJQJ^JhOJQJ^Jh5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhm?OJQJ^JNNNN N"Nhh POJQJ^JhajhaU61h/R :pG>. A!S"S#S$S% DyK www.rembertow.e-bp.plyK <http://www.rembertow.e-bp.pl/DyK www.rembertow.waw.plyK :http://www.rembertow.waw.pl/<@< `ANormalny_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listyL+L G3Tekst przypisu koDcowegoT*T G3OdwoBanie przypisu koDcowegoH*6U@6 ) HiperBcze >*phN^@"N )Normalny (Web)dd[$\$CJaJ6J@26 bOTPodtytuB$a$CJ0)@A0 ~ Numer stronyf"GHST1U ( <d bm Pym N x y z f D #W}C34s3^tu0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0@0@00000000000000000000000000@000@000@000@00000 "GHST < my x z D WC33^K00%K00K00%Z00AK0 0K00,Z0000*00)K0)0g0 0)K0)0gK0)0gK00K0 0!Z00@0 0 00 0000 K0 0K0 0000$000 00 K0-0K0-00D00)0000$00$00;0000;0010U2 (K0 0!K0 0CK00 0+00+0 @00;0K0)0 0H0IK0 00I0000@00H0@00T0K0 0!K00 0[00W0K00 Z0s0$0[0Z0s0$ UK00K00K0:0 @0K090K090K0>0K0>0K0>0K00 \H:=A6DBFH`LN"N(*,-.012P r;@@FF"N)+/ Ns3Wfj;>juXXXXXXXl ,b$;T[._m,$@ 0( B S ?};.\aC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter M2010 ProductIDo{ryz}QS}"$ 4 6 PR.0qx57WY!"# 1 J T *Dd^aloprTqUo =Qz 8 e $2-quwvJx'(2&NC0`ATBkx B } kf !t "dmV5(T$"H$3u[~ jfR"mN~ -\KsT23  !J!Y!yH"X"U#$*$|>$#O$N%:&UW&2'F'7:(B()c7)**C*V* +C,k.rD/z/K0fb0Y2'2Q2 3K3Z3V4k35y6X7Ba:gb=.>G>8?WY?a?m$@<@cA8A#DE G_GLH0_H JMJ}=K! LWLk*N*N/N[^N(ONOP PPYPyPQQQZRaRCS TbOT`Tg[WI}W XX>XLYEZ}[ \\b`.`a bc8e{fT/g_gCohD+i[j]j~jOk[XklmjUmSnEinUq4jq8rzfr?sws?guMvrv=wCzw^xyVay-zR6z>{c|mS}~9~z';FE6^jA+*jiokKHz;pW*_/7[V| !KH<g YdQ3 Hur;MgR~Z3m?v/ws*f[znp0`l!zp5*[/Zd=<G33f|=Br[H$!W $C.KnXq gH\^^j66?)h|!^~!U:@f_7+"U7Vw l6rJ~j!x7@\^KuUru#hMeq5- V;'[-t.K<ELBT3tu>Y9;PDZHHY E": RA }lRy\~)!fK=dam_ kyD eYB;t$mE5i)cW^@OR| PP P PPPPPPP8UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialIFBradley Hand ITC7& Verdana"1N;8 ' '#SS4d2qHX ?`A2Kulturalna Warszawap5150p5150Oh+'0 < H T `lt|Kulturalna Warszawap5150Normalp515021Microsoft Office Word@P@@2@a՜.+,D՜.+,L hp UM Rembertw' ' Kulturalna Warszawa Tytu` 8@ _PID_HLINKSA*G http://www.rembertow.waw.pl/Ihttp://www.rembertow.e-bp.pl/ "mailto:biblioteka_rembertow@wp.pl<6 http://www.dkwygoda.waw.pl/2mailto:dkwygoda@op.pll"mailto:domkultury.rembertow@wp.pll"mailto:domkultury.rembertow@wp.pl !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdehRoot Entry F0jData 41Table<2WordDocument8fSummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q