ࡱ> mol'`pUbjbj8jt >>>>>>>R&&&8&|N'DR268' ( ( ( (3)3)3)u5w5w5w5w5w5w5$j7h9d5Q>m*/)3)m*m*5>> ( (5///m*> (> (u5/m*u5//>>/ (' 1&?,H/u56026/6:-6:/6:>/3)>q),/)$)3)3)3)55/^3)3)3)26m*m*m*m*RRRDRRRRRR>>>>>> Kulturalne Co ? Gdzie ? Kiedy ? w Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Dla dzieci 4 lutego (czwartek) w godz. 15.00 - 16.00 Spotkanie z Aleksandrem ZaBskim autorem wystawy pt.: Jzef Wybicki twrca Hymnu Narodowego Spotkanie dla dzieci w ramach akcji Zima w mie[cie Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 9 lutego (wtorek) w godz. 15.00 - 16.00 Prelekcja pt.: Tajemnice ziemi polskiej Szukamy skarbw, przygd, dokonujemy odkry i poznajemy tajemnice naszego kraju. Spotkanie dla dzieci w ramach akcji Zima w mie[cie Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 17 lutego ([roda) w godz. 10.00 - 11.00 Filmoteka dla ka|dego czBowieka Film edukacyjny dla przedszkolakw Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 Przedstawienia teatralne 12 lutego (pitek) w godz. 15.00 - 16.00 Przedstawienie teatralne dla dzieci pt.: Zwito zdrowia Spektakl interaktywny promujcy dziaBania pro-zdrowotne (zdrowe |ywienie, ruch, uwra|liwienie na szkodliwo[ dymu tytoniowego). Przedstawienie odbdzie si w ramach akcji Zima w mie[cie Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 Koncerty 20 lutego (sobota) w godz. 17.00 - 18.00 Program poetycko - muzyczny z okazji obchodw Roku Chopinowskiego 2010 Prezentacja sztuki utworw fortepianowych oraz poetyckich o polskim kompozytorze Fryderyku Chopinie w wykonaniu: WBodzimierz Biernacki aktor, Barbara Abramowicz- [piew, Beata Grska fortepian Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 26 lutego (pitek) w godz. 18.00 - 19.30 Program poetycko - muzyczny pt.: Piosenka i humor to |ycie, to skarb W wykonaniu kabaretu Zadra z Klubu Kultury Anin Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 Wystawy 19 stycznia 15 lutego, poniedziaBek pitek, w godz. 8.00 16.00 Wystawa obrazw Janiny Mielcarz pt.: Kobieta, muzyka i taniec Wystawa prac artystki z pracowni malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chru[ciela 28 WspBorganizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Rembertowska Akademia Seniora 1 27 lutego Wystawa prac plastycznych pt.: Pani Zima Wystawa prac uczestnikw sekcji plastycznej Domu Kultury Wygoda Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 1 26 lutego Wystawa fotograficzna pt.: Jzef Wybicki twrca Hymnu Narodowego Wystawa fotografii autorstwa Aleksandra ZaBskiego Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 14 28 lutego w godz.14.00 20.00 Wystawa prac plastyczno - technicznych uczestnikw akcji Zima w Mie[cie 2010  Feriada 2010 Prace plastyczno - techniczne wykonane przez dzieci i mBodzie| podczas akcji Zima w Mie[cie Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 14 28 lutego w godz. 14.00 20.00 Wystawa pt.: Walentynki od Walentego Wystawa prac uczestnikw sekcji plastycznej Domu Kultury Rembertw Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 23 lutego 31 marca, poniedziaBek pitek, w godz. 8.00 16.00 Wystawa pt.: Cztery pory roku w Rembertowskiej Akademii Seniora Wystawa zbiorowa prac artystw z pracowni fotograficznej Rembertowskiej Akademii Seniora Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chru[ciela 28 WspBorganizatorzy: Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Rembertowska Akademia Seniora Spotkania i odczyty 8 lutego (poniedziaBek) w godz. 14.00 - 15.00 BD\n| " гШ~pbTbTJ=Jh&hsTOJQJ^JhsTOJQJ^JhsThsT5OJQJ^JhsThN5OJQJ^JhRh5OJQJ^Jh{,h5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhPhPOJQJ^Jhm?5OJQJ\h{,hm?5OJQJ\h 5CJ$OJQJ\aJ$"h{,hm?5CJ$OJQJ\aJ$h65CJ$OJQJ\aJ$hC,5CJ$OJQJ\aJ$D " v x ( | ~ G$gdjUm gdjUm ^gd}[G$gdjUm ^gd{fG$gdN G$^gd -DM gd^gdP -DM ̙gdG>TUnU" J L N R T t v x  P d p r & ( @ B P T V z | ~  V Z r t ˽󈳽}鳦phjUmhjUmOJQJ^JhjUm5OJQJ^JhxOJQJ^Jh}[OJQJ^JhCzwOJQJ^Jh&hjUmOJQJ^JhjUmOJQJ^JhjUmhjUm5OJQJ^Jh{fOJQJ^JhgHOJQJ^Jh5iOJQJ^JhokOJQJ^Jh~Eh{fOJQJ^J) X 8(|~vG$gd G$gdfb0gd/ -DM gdG>gdzfr ^gd}=KgdRG$gdCSgdC* -DM ̙gd}lgdm?gdF' gdjUm 8:&(@BPVz|~uuh^h^h^TGhBa:hBa:OJQJ^JhzfrOJQJ^Jh}=KOJQJ^Jh~Eh}=KOJQJ^JhCSOJQJ^Jh-OJQJ^Jh&hCSOJQJ^JhCShu5OJQJ^JhRhC*5OJQJ^JhCShCS5OJQJ^JhM5OJQJ^Jh{,h}l5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhxhx5OJQJ^JhF'OJQJ^J tvx(.RTV68:`ɾɳɳɥwwwmcɾɳɳUmhfb0h@5OJQJ^JhOJQJ^Jh/OJQJ^Jh ih OJQJ^Jh OJQJ^Jh&hfb0OJQJ^Jhfb0OJQJ^Jhfb0h 5OJQJ^Jh-5OJQJ^Jh/5OJQJ^Jhfb0hfb05OJQJ^JhEZ5OJQJ^Jh{,hBa:5CJOJQJaJh)5CJOJQJaJ vTV8 G$gdC.`gd ^gdk G$gdC. -DM ̙gdBa:^gd/N gd@ G$gd/ G$gdfb0 gd ^gdfb0 Ǽug]P]C]ChXhC.OJQJ^Jh~EhC.OJQJ^JhC.OJQJ^JhC.hk5OJQJ^JhC.h5OJQJ^JhC.hC.5OJQJ^JhMvhBa:5OJQJ^Jh{,hBa:5CJOJQJaJh"5CJOJQJaJh/5OJQJ^Jh!h/5OJQJ^Jhfb0OJQJ^Jh ihfb0OJQJ^Jh/OJQJ^Jh@OJQJ^JRTNP`j(,468PR`f~ǼկկկկբբբǯկբբբՎujuh_/5OJQJ^Jh_/h_/5OJQJ^Jh-5OJQJ^Jh_/OJQJ^JhOJQJ^Jh ihVayOJQJ^Jh&hVayOJQJ^JhVay5OJQJ^JhVayhVay5OJQJ^JhVayOJQJ^JhC.OJQJ^JhXhC.OJQJ^Jh-OJQJ^J)N*,H6ZJ*`gdugdu`gd_/gd_/`gd G$gdVay G$gdVay G$gdC.8:VXZrtHL\(*,TVݴzzm__hh5OJQJ^JhuhuOJQJ^Jh ihuOJQJ^JhuOJQJ^Jh&huOJQJ^Jhu5OJQJ^Jh-5OJQJ^Jhuhu5OJQJ^Jh ih_/OJQJ^Jh_/h_/5OJQJ^Jh_/OJQJ^Jh&h_/OJQJ^Jh_/5OJQJ^J%*,6P ! !!6!8!!>>????.@ G$gdjgd^gdj`gd^^gd j G$gd^ -DM gdkgd gdOk G$gd G$gdgdu48 0 2 N ! ! !!4!6!8!!>>?V?ĺѺѭxjhj[QDh ih^OJQJ^JhjOJQJ^Jh&h^OJQJ^JUh^h^5OJQJ^Jh{,hk5CJOJQJaJhu5CJOJQJaJhkOJQJ^Jh hOk5OJQJ^JhCNhVayOJQJ^Jh-OJQJ^JhXhOJQJ^JhOJQJ^Jh5OJQJ^Jhh5OJQJ^Jh-5OJQJ^JPrelekcja multimedialna podr|nika Krzysztofa Dworczyka pt.: Magiczny [wiat przyrody zwierzta [wiata Spotkanie dla dzieci w ramach akcji Zima w mie[cie Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 22 lutego (poniedziaBek) godz. 12.15 Prelekcja podr|nicza SBawomira Kosyla Spotkanie z cyklu Podr|e po najciekawszych zaktkach [wiata LI Liceum OglnoksztaBcce im. T. Ko[ciuszki, ul. Kadrowa 5/15 Organizator: Dom Kultury Rembertw Wa|ne rocznice 28 lutego (niedziela) od godz. 12.30 Obchody 179. rocznicy Bitwy pod Olszynk Grochowsk Uroczysto[ rozpocznie si o godz. 12.30 Msz Zwit w Ko[ciele pw. Najczystszego Serca Maryi przy ul. ChBopickiego 2, a nastpnie o godz. 14.30 przeniesie si na Alej ChwaBy (przy ul. Traczy), skd zebrani przejd pod Pomnik Bitwy pod Olszynk Grochowsk WspBorganizatorzy: Urzd Dzielnicy Praga PoBudnie m.st. Warszawy, Urzd Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy, Parafia pw. Najczystszego Serca Maryi, Parafia pw. [w. WacBawa, Krg Pamici Narodowej, Stowarzyszenie Olszynka Grochowska Inne 1 12 lutego w godz. 13.00 - 17.30 Akcja Zima w mie[cie 2010 Zajcia plastyczne, gimnastyczne, taneczne, muzyczne, [piewu, edukacyjne, projekcje filmw, gry i zajcia komputerowe, granie na du|ym ekranie, Playstation, zabawy i gry [wietlicowe, tenis stoBowy, konkursy Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 1 12 lutego w godz. 9.00 15.00 FERIADA 2010 w ramach akcji Zima w Mie[cie Gry i zabawy [wietlicowe, wycieczki, wyj[cia na basen, do kina oraz inne atrakcje Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 16 lutego (wtorek) w godz. 18.30 21.00 Zabawa ostatkowa dla dorosBych Zabawa przy muzyce z poczstunkiem Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 Na wszystkie przedsiwzicia wstp wolny Dzielnicowe instytucje kultury Dom Kultury Rembertw , al. Komandosw 8, tel. (22) 611 96 87 HYPERLINK "mailto:domkultury.rembertow@wp.pl" domkultury.rembertow@wp.pl HYPERLINK "mailto:domkultury.rembertow@wp.pl"  Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14, tel. (22) 812 06 33 HYPERLINK "mailto:dkwygoda@op.pl" dkwygoda@op.pl , HYPERLINK "http://www.dkwygoda.waw.pl" www.dkwygoda.waw.pl Biblioteka Publiczna, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 HYPERLINK "mailto:biblioteka_rembertow@wp.pl" biblioteka_rembertow@wp.pl, HYPERLINK "http://www.rembertow.e-bp.pl" www.rembertow.e-bp.pl - Biblioteka dla Dzieci i MBodzie|y Nr 51, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 55, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 57, ul. CheBm|yDska 27/35 lok. 31 , tel. (22) 612 05 90 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 61, ul. NiedziaBkowskiego 25, tel. (22) 611 91 36 WydziaB Kultury i Promocji, al. gen. A. Chru[ciela 28, V pitro, p. 613, tel. (22) 51 51717 wku@rembertow.waw.pl HYPERLINK "http://www.rembertow.waw.pl" www.rembertow.waw.pl www.kulturalna.warszawa.pl   V?X?f?l?????,@.@0@T@V@@@@@@@ A AA.A0AFAbAdAfAxA|AAAAAAµyi_h<OJQJ^Jh#h#5CJOJQJaJh#h#OJQJ^Jh#5CJOJQJaJh#OJQJ^Jh jOJQJ^Jhjhj5OJQJ^Jh&h^OJQJ^Jhj5OJQJ^Jh^hj5OJQJ^Jh^h^5OJQJ^Jh ih^OJQJ^Jh^OJQJ^J".@@0A|A~AAAAATBVD&F(F*F4F6F~F G$gdrvgdrv -DM gd[zG$gd[z G$^gdr[^gdr[ G$gdr[gd# -DM ̙gd#`gd^ gd^ G$^gdjAAARBTB&F*F2F4F6FBFRF~FFFHRHTHlHnH|HHHHRIȻzmcmcVcVcVcHhp5hp55OJQJ^Jh ihp5OJQJ^Jhp5OJQJ^Jh&hp5OJQJ^Jhrv5OJQJ^Jhk.hk.5OJQJ^Jhk.hrv5OJQJ^Jh#OJQJ^Jh{,h[z5CJOJQJaJh[z5CJOJQJaJh[zOJQJ^Jhr[OJQJ^Jh#5OJQJ^Jhr[OJQJ^Jhr[hr[5OJQJ^J~FFTHHHHHTIINJPJJJ,KKKKKLLLgd)$-DM a$gdws$-DM ̙a$gdT^gd^gdp5`gdp5^gdp5`gdk.RIVIIIIJJ&JPJJJ*K,KDKFKXK~KKKKKKKKLLݵ~l\L\h^hm5CJOJQJaJh^h5CJOJQJaJ#hThT5CJOJQJ^JaJhT5CJOJQJ^JaJ h^hI}WCJOJQJ^JaJh0_Hh#OJQJ^Jh#OJQJ^Jhuhp5OJQJ^Jh ihp5OJQJ^Jhp5hp55OJQJ^Jhp5OJQJ^Jh&hp5OJQJ^Jhp55OJQJ^JLLLDLVLLLLLL*M.MMMMMMMMNNN\N^NzN|NNNNNNN}se[Q[h'OJQJ^JhZ3OJQJ^Jh)hZ35OJQJ^Jh)OJQJ^JjhB*Uphh0JB* OJQJphhhOJQJ^J!jhhOJQJU^JhOJQJ^Jh^hOJQJ^Jh^h)OJQJ^Jh^h)5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhhm?5CJaJLMMNOOORSjTTTUUTUXUZU^U`UdUfUjUlUnUpU$-DM ̙a$gd5gdgdm?gdgd'gd)NOO*O|OOOOO$P&P*P,PPPPPPPPQ Q:Q>QHQRQfQjQQQQQRRΰΰΟ~i_UUU_UUUh)OJQJ^Jh OJQJ^J(h \h \0J>*B*OJQJ^Jph'jh \h \OJQJU^Jh \h \OJQJ^J!jh \h \OJQJU^J!jh \h)OJQJU^Jh)h)OJQJ^Jh \h)OJQJ^Jh \h)5OJQJ^JhOJQJ^JhhOJQJ^J!R&R*RRRRRRRRRRRRRRNSRSSSSSSSSST T8T>ThTjTTTTT󾳨|qfhz5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhh5OJQJ^Jh POJQJ^JhOJQJ^JhOJQJ^Jh5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhm?OJQJ^Jh)OJQJ^Jh OJQJ^Jh)hOJQJ^JhOJQJ^Jh)h)OJQJ^J#TTTTTUUURUTUVUZU\U`UbUfUhUnUpUۥh~jh~Uhh POJQJ^Jh5OJQJ^JmHsH2jhh5OJQJU^JmHsHhh5OJQJ^J,jhh5OJQJU^JmHsH61h/R :pG>. A!S"S#S$S% DyK www.rembertow.e-bp.plyK <http://www.rembertow.e-bp.pl/DyK www.rembertow.waw.plyK :http://www.rembertow.waw.pl/<@< `ANormalny_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listyL+L G3Tekst przypisu koDcowegoT*T G3OdwoBanie przypisu koDcowegoH*6U@6 ) HiperBcze >*phN^@"N )Normalny (Web)dd[$\$CJaJ6J@26 bOTPodtytuB$a$CJ0)@A0 ~ Numer stronyj"GHST~;<d>?gW>?@IJsQ|}~['j F G k - W X }  X ( 4 i "b % Ct<`JKBXYtvwyz|}00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@000@000@000@00000"GHST;<>?gW>@IJsQ|~['j F G k - W X }  X ( 4 i "b % Ct<`JKBYK00%K00K00%Z00AI0 0K00,X0000*000*00)00I0)0g0 0)K0)0gI0)0gK00I0 0!X00@00<I0 000$00<K0 0I0 0000$000 00 00I0-00$00$00$0010U2 (I0 0!I0 0CI0-0@00)00)00+00+0@0@0I0)0 000000@0I0)0 04005005000 08000000 0;00;000 0>00?000 000K0-0K0-00D00)0 @0K0)0 0H0II0 00I0@00H00H00H00H000 0H00H00S00T00T0I0 0!0W0 UX0s0$0Z00[00[0K0 00^0 U0`00`00b0ch!0b00d00H000000h00h00!00;00l00 Z0s0$ UK00K00K0:0 @0K090K090K0>0K0>0K0>0K00 " V?ARILNRTpU+-/0234 v*.@~FLpU,.1nUD_` 4H !AVXXXXXXXl ,b$;T[._m,$@ 0( B S ?,, hM l$RC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter Ї#2, a2010 ProductID+7np.:AC.:>>lx6 B a c  46jlvxttvvwwyz|}!"#=? s\h#1]5$. Y\]ghpqsttvvwwyz|}Tph.>> 6 G l - J X ~ Bab $ B;=_`}6Kjn3AYttvvwwyz|}>>ttvvwwyz|}\[Jx'(2&N`ATBkx B } kf !t "dmV5(T$"H$3u[~ jfRmN~ -sT23  Y!yH"X"U#$|>$#O$N%:&UW&2'F'7:(B()c7)*C*V* +C,k.rD/z/K0fb0Y2'2Q2 3K3Z3V4k35y6X7Ba:gb=.>G>8?WY?a?m$@<@#DE G_GLH0_H JMJ}=K! LWLk*N*N/N[^N(ONOP PPYPyPQQQZRaRCS TbOT`Tg[WI}W XX>XLYEZ}[ \\b`.` bc8e{fCohD+i[j~jOk[XklmjUmSnEinUq4jq8rzfr?sws?guMvrv=wCzwyVay-zR6z>{mS}~9~z';FE6^j+*jiokKHz;pW*_/7[V| !KH<g YdQ3 Hur;MgR~Z3m?/ws*f[znp0`l!zp5*[/Zd=<G33f|=Br[H$!W $C.KnXq gH\^^j66?)h|!^~!U:@f_7+"U7Vw l6rJ~j!x7@\^KuUru#hMeq5- V'[-t.K<LBT3tu>Y9;PDHY E": RA }lRy\~)!fK=dam kD eYB;t$mE5i)cW^@>>>L @@@@@ @>UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialIFBradley Hand ITC7& Verdana"1ᦗ#n~ ,~ ,#SS4dhh2qHX ?`A2Kulturalna Warszawap5150p5150Oh+'0 < H T `lt|Kulturalna Warszawap5150Normalp515027Microsoft Office Word@]@2Ҡ@ı @+~՜.+,D՜.+,L hp UM Rembertw, h' Kulturalna Warszawa Tytu` 8@ _PID_HLINKSA*G http://www.rembertow.waw.pl/8Ihttp://www.rembertow.e-bp.pl/8 "mailto:biblioteka_rembertow@wp.pl8<6 http://www.dkwygoda.waw.pl/82mailto:dkwygoda@op.pl8l"mailto:domkultury.rembertow@wp.pl8l"mailto:domkultury.rembertow@wp.pl8 !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcefghijknRoot Entry F̃1pData 61Table>6:WordDocument8jSummaryInformation(\DocumentSummaryInformation8dCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q