ࡱ> ^`]'` Hbjbj8\V >>>>>>>R8t<R|&8PPPPccc%%%%%%%$'h*d%i>c_ccc%>>PP6& cf>P>P% c% >> P psu1 %L&0|& *x* *> cc ccccc%%A ^ccc|&ccccRRRRRRRRR>>>>>> Kulturalne Co ? Gdzie ? Kiedy ? w Dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy Dla dzieci 16 stycznia (sobota) w godz. 12.00 - 14.00 Zabawa karnawaBowa dla dzieci Bal przebieraDcw, pokazy klauna, wsplna zabawa, konkursy Dom Kultury Wygoda ul, Koniecpolska 14 20 stycznia ([roda) w godz. 10.00 - 11.00 Filmoteka dla ka|dego czBowieka Film edukacyjny dla przedszkolakw Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 Koncerty i recitale 10 stycznia (niedziela) w godz. 16.00 - 17.00 Koncert kold i pastoraBek Koncert odbdzie si z okazji XVIII FinaBu Wielkiej Orkiestry Zwitecznej Pomocy. Wystpi Chr Gaudeamus z Jastrzbi k/Radomia Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 10 stycznia (niedziela) godz. 19.00 Program poetycko - muzyczny pt.: Z narodzenia Pana Program poetycko - muzyczny w wykonaniu:Jerzy Zelnik recytacja, Magdalena Idzik [piew, Robert GrudzieD organy Ko[ciB Zw. O. RafaBa Kalinowskiego, al. gen. A. Chru[ciela 103 Organizator: Dom Kultury Rembertw 15 stycznia (pitek) w godz. 18.00 - 19.00 Koncert koldowy Koncert w wykonaniu uczestnikw sekcji wokalnej i nauki gry na gitarze. Prowadzenie: instruktorzy Tatiana Raczkowska i Daniel Zako[cielny Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 25 stycznia (poniedziaBek) godz. 17.15 Recital pt.: Zapro[cie mnie do stoBu Recital piosenkarki El|biety Wojnowskiej Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A Chru[ciela 28 Organizator: Dom Kultury Rembertw Wystawy 4 30 stycznia Wystawa prac plastycznych pt.: Zimowe akcenty Wystawa prac uczestnikw sekcji plastycznej Domu Kultury Wygoda Dom Kultury Wygoda, ul. Koniecpolska 14 4 29 stycznia w godz.14.00 20.00 Wystawa prac plastycznych pt.: Szopki Wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestnikw sekcji plastycznej Domu Kultury Rembertw Dom Kultury Rembertw, ul. Komandosw 8 8 stycznia godz. 18.00 Wernisa| malarstwa MaBgorzaty Bednarczyk Obrazy malowane technik olejn, tryptyki, sceny rodzajowe, kwiaty, portrety. Wystaw bdzie mo|na oglda do 29 stycznia. Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 18 29 stycznia, w godz.14.00 20.00 Wystawa prac plastycznych pt.: BiaBa zima malowana Wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestnikw sekcji plastycznej Domu Kultury Rembertw Dom Kultury Rembertw , ul. Komandosw 8 19 stycznia 15 lutego, poniedziaBek pitek, w godz. 8.00 16.00 Wystawa obrazw Janiny Mielcarz pt.: Kobieta, muzyka i taniec Wystawa prac artystki z pracowni malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A Chru[ciela 28 WspBorganizatorzy: Urzd dzielnicy Rembertw m.st. Warszawy,BD\n|< гШ~pbTG=0h~Eh{fOJQJ^JhCzwOJQJ^Jh ihCzwOJQJ^JhCzwhCzw5OJQJ^Jh!Wh!W5OJQJ^JhRh5OJQJ^Jh{,h5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhPhPOJQJ^Jhm?5OJQJ\h{,hm?5OJQJ\h 5CJ$OJQJ\aJ$"h{,hm?5CJ$OJQJ\aJ$h65CJ$OJQJ\aJ$hC,5CJ$OJQJ\aJ$D<  \ : < > gdm?gdF' ^gd}[ G$gdCzw ^gd{f G$^gdgHG$gd!W G$^gd -DM gd^gdP -DM ̙gdG>HH  \  8 : < > d f h ˽xj]MBhM5OJQJ^Jh{,h}l5CJOJQJaJh}l5CJOJQJaJhxhx5OJQJ^JhF'OJQJ^JhxOJQJ^Jh~EhCzwOJQJ^JhCzwOJQJ^JhCNhCzwOJQJ^Jh ihCzwOJQJ^JhCzwhCzw5OJQJ^Jh{fOJQJ^JhgHOJQJ^Jh}[OJQJ^Jh~Eh{fOJQJ^Jh5iOJQJ^J> f h T V r8N G$^gd\G$gd\`gdzfr^gdzfrgdzfr gd}=K ^gd}=K^gd}=KgdRG$gd}=KgdC* -DM ̙gd}lh (  ( . R V *,.0>Zbd˾˾˾ˤˤˤ˖sisisis_sis_sh OJQJ^JhzfrOJQJ^Jh ihzfrOJQJ^Jhzfr5OJQJ^Jh 5OJQJ^Jhzfrhzfr5OJQJ^Jh~Eh}=KOJQJ^JhCNh}=KOJQJ^Jh ih}=KOJQJ^Jh}=KOJQJ^Jh}=Khu5OJQJ^JhRhC*5OJQJ^Jh}=Kh}=K5OJQJ^J%<p68LLNfhv|@DƼ{ppch ihWLOJQJ^JhWL5OJQJ^JhY5OJQJ^JhWLhWL5OJQJ^JhWLhY5OJQJ^Jh~Eh\OJQJ^Jh ih\OJQJ^Jh\OJQJ^Jh\5OJQJ^Jh\h\5OJQJ^Jh OJQJ^Jh ihzfrOJQJ^JhzfrOJQJ^J%NBDFHXZz1\] gd G$^gd/G$gd G$gd gd/ -DM gdG>gdm? gd}=K`gdL G$gdWLgdY gd\ ^gd\,.@BDFHVXZz| &02>?FI[Żxmx`V`V`V`V`V`V`h OJQJ^Jh ih OJQJ^Jh/5OJQJ^Jh h 5OJQJ^JhEZ5OJQJ^Jh{,hBa:5CJOJQJaJh/5CJOJQJaJhBa:hBa:OJQJ^Jh}=KOJQJ^JhzfrhzfrOJQJ^Jh ihWLOJQJ^Jh\OJQJ^JhXhWLOJQJ^JhWLOJQJ^J![\]&),-89:;QRPRT(HJLdftɼɼɼɼɼɼӠ}p}pcch~Eh/OJQJ^Jh ih!OJQJ^Jh!OJQJ^Jh!5OJQJ^Jh/h/5OJQJ^Jh!h!5OJQJ^Jh!h/5OJQJ^Jh ih@OJQJ^Jh@OJQJ^Jh/5OJQJ^Jh@h@5OJQJ^JhOJQJ^Jh/OJQJ^J&]:;SRJ\xz >6 G$gd(Ogd/ G$gd(Ogd gd G$^gd! G$gd! gd@ G$gd/gd@tz\^p$:>PV\^vxz|~DF¸xm_xhV*hV*5OJQJ^JhMJ5OJQJ^Jh=5OJQJ^Jh(Oh(O5OJQJ^JhV*h OJQJ^JhCNh OJQJ^Jh ih OJQJ^Jh OJQJ^Jh 5OJQJ^Jh$h 5OJQJ^Jh/h/5OJQJ^Jh~Eh/OJQJ^Jh/OJQJ^J FHR "NR6>6B6h6j6l6777ƼƲƛƙƎqcUGUhkh5OJQJ^Jhkhk5OJQJ^JhMvhBa:5OJQJ^Jh{,hBa:5CJOJQJaJh3u5CJOJQJaJh/5OJQJ^JUhXh(OOJQJ^JhV*OJQJ^Jh/OJQJ^Jh[XkOJQJ^Jh(OOJQJ^JhV*5OJQJ^Jh(OhV*5OJQJ^Jh=5OJQJ^Jh[Xk5OJQJ^J Rembertowska Akademia Seniora Spotkania i odczyty 29 stycznia (pitek) w godz. 18.00 - 19.00 WykBad autorski podr|nika Krzysztofa Dworczyka pt.: Z wizyt w raju na wyspach koralowych Malediwy Prelekcja multimedialna Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 Inne 10 stycznia (niedziela) w godz. 14.30 18.30 XVIII FinaB Wielkiej Orkiestry Zwitecznej Pomocy Wystp Kapeli Praskiej , wystp zespoBu disco polo Fokus , wystpy mBodzie|y ze szkB rembertowskich, aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Zwitecznej Pomocy prowadzone m.in. przez Mateusza Damickiego i wiele innych atrakcji Klub Akademii Obrony Narodowej, al. gen. A. Chru[ciela 103 WspBorganizatorzy; Samorzd Studencki Akademii Obrony Narodowej, Dom Kultury Rembertw , rembertowskie szkoBy 24 stycznia (niedziela) w godz. 16.00 - 20.00 Ostatkowa zabawa karnawaBowa dla dorosBych przy znakomitej muzyce Zabawa przy znakomitej muzyce wraz z poczstunkiem. Zapisy w sekretariacie Domu Kultury Wygoda do dnia 20 stycznia Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14 Na wszystkie przedsiwzicia wstp wolny Dzielnicowe instytucje kultury Dom Kultury Rembertw , al. Komandosw 8, tel. (22) 611 96 87 HYPERLINK "mailto:domkultury.rembertow@wp.pl" domkultury.rembertow@wp.pl HYPERLINK "mailto:domkultury.rembertow@wp.pl"  Dom Kultury Wygoda , ul. Koniecpolska 14, tel. (22) 812 06 33 HYPERLINK "mailto:dkwygoda@op.pl" dkwygoda@op.pl , HYPERLINK "http://www.dkwygoda.waw.pl" www.dkwygoda.waw.pl Biblioteka Publiczna, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 HYPERLINK "mailto:biblioteka_rembertow@wp.pl" biblioteka_rembertow@wp.pl, HYPERLINK "http://www.rembertow.e-bp.pl" www.rembertow.e-bp.pl - Biblioteka dla Dzieci i MBodzie|y Nr 51, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 55, al. gen. A. Chru[ciela 28, tel. (22) 51 51 802 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 57, ul. CheBm|yDska 27/35 lok. 31 , tel. (22) 612 05 90 - Wypo|yczalnia dla DorosBych i MBodzie|y Nr 61, ul. NiedziaBkowskiego 25, tel. (22) 611 91 36 WydziaB Kultury i Promocji, al. gen. A. Chru[ciela 28, V pitro, p. 613, tel. (22) 51 51717 wku@rembertow.waw.pl HYPERLINK "http://www.rembertow.waw.pl" www.rembertow.waw.pl www.kulturalna.warszawa.pl   >6@6B6j6l6677888(8*888:(;^gd j`gd jgd j -DM gdkgd gdOk`gd`gd.> ^gdk G$gdk -DM ̙gdBa:^gd/N77777778888&8(8*8888899T9V9`9b9d9f9z99H:J::::::::~qgqgqgqgqgqgqgq]gqgqghOJQJ^Jh jOJQJ^Jh ih jOJQJ^Jh jh5OJQJ^Jh jh j5OJQJ^Jh{,hk5CJOJQJaJhk5CJOJQJaJhkOJQJ^Jh hOk5OJQJ^JhCNhOJQJ^Jh~Eh.>OJQJ^Jh.>OJQJ^Jh ih.>OJQJ^J$:::;;;;&;(;;;;;;;;< <f<h<j<<<Z=======> >.>0>2>4>l>Ȼҭҭܭҕҕ{j h^hI}WCJOJQJ^JaJh0_Hh<OJQJ^JhCNhjOJQJ^Jh~EhjOJQJ^Jhj5OJQJ^Jhjhj5OJQJ^Jh ih OJQJ^Jh OJQJ^JhjOJQJ^Jh ihjOJQJ^Jh jOJQJ^Jh ih jOJQJ^J$(; < <h<<=0>2>4>>>>D?D@F@@gd'gd)$-DM a$gdws$-DM ̙a$gdT^gd^^gd j`gdj G$^gdj G$gdj G$gdjgdj^gdjl>>>>>>>>>?B?D?F?????<@>@@@B@ξβudWdWdWdI<jhB*Uphh0JB* OJQJphhhOJQJ^J!jhhOJQJU^JhOJQJ^Jh^hOJQJ^Jh^h)OJQJ^Jh^h)5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhhm?5CJaJh^hm5CJOJQJaJh^h5CJOJQJaJ#hThT5CJOJQJ^JaJhT5CJOJQJ^JaJB@F@n@@@@@ AA*A,A2A4AAAAAAAA,BBBBBBBB0CööìööösssbUh \h \OJQJ^J!jh \h \OJQJU^J!jh \h)OJQJU^Jh)h)OJQJ^Jh \h)OJQJ^Jh \h)5OJQJ^JhOJQJ^JhhOJQJ^J!jhhOJQJU^Jh'OJQJ^JhZ3OJQJ^Jh)hZ35OJQJ^Jh)OJQJ^J@AA*B*OJQJ^Jph!jh \h \OJQJU^J'jh \h \OJQJU^J+`F~FFFFFFGGBGDGFGHGJGGGGGGGHHH H HHHHHH H˽vgZRNRNRNRNZh3 jh3 Uhh POJQJ^Jh5OJQJ^JmHsH2jhh5OJQJU^JmHsH,jhh5OJQJU^JmHsHhz5OJQJ^Jh5OJQJ^Jhh5OJQJ^Jh POJQJ^JhOJQJ^JhOJQJ^Jh5OJQJ^Jh5OJQJ^J61h/R :pG>. A!S"S#S$S% DyK www.rembertow.e-bp.plyK <http://www.rembertow.e-bp.pl/DyK www.rembertow.waw.plyK :http://www.rembertow.waw.pl/<@< `ANormalny_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listyL+L G3Tekst przypisu koDcowegoT*@T G3OdwoBanie przypisu koDcowegoH*6U@6 ) HiperBcze >*phN^@"N )Normalny (Web)dd[$\$CJaJ6J@26 bOTPodtytuB$a$CJ0)@A0 ~ Numer stronyd\"GHST.Osy !K}1\]:;S}$%L V s t u 7 a b c h i Y Z Blmnvw,-r$:;VXY[\^_abe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@00000000000000000000000000000000000000000000000000@000@000@000@00000"GHST.KLV u a b h Blmnvw,-r$;eK00%K00K00%Z00AI0 0K00,X0000K0)0gK00I0 0!X00@K00K0 000<00BK0 0K0 00"0"00 0$0$K0-0K0-0010U2 (K0 0!I0 0C0:0: @0K0)0 K0 00H0H @0K0)0Z0s0$ UK00K00K0:0 @0K090K090K0>0K0>0K0>0K000 h [tF7:l>B@0C`F H&')*,-> N]>6(;@ H%(+H&ABrt*r#8dXXXXXXXl ,b$;T[._m,$@ 0( B S ?d#2LX giw y  Q ] C P \hkmXZVVXXYY[\^_abe!"#,2$0?s;>?IJRSUVVXXYY[\^_abeTq s };T%M Z w-LP#t;VVXXYY[\^_abeC P VVXXYY[\^_abe<;Jx'(2&N`ATBkx B } kf !t "dmV5(T$"H$3u[~ jfRm~ -23  Y!yH"X"U#$|>$#O$N%:&2'F'7:(B()c7)*C*V* +C,rD/z/K0Y2'2Q2 3K3Z3V4k35y6X7Ba:gb=.>G>8?a?m$@#DE G_GLH0_H JMJ}=K! LWLk*N*N/N[^N(ONOP PPYPyPQQQZRaR TbOT`Tg[WI}W XX>XLYEZ}[ \\b`.` bc8e{fCohD+i[j~jOk[XklmSnEinUq4jq8rzfrws?guMv=wCzwy-zR6z>{mS}~9~z';FE6^j+*jiKHz;pW*7[V| !KH<g YdQ3 Hr;MZ3m?/ws*fnp0`l*[/Zd=<G33f|=BH$!W $KnXq gH\^j66?)h|!^~!U:@f_7+"U7Vw l6rJ~j!x7@\^KUruhMeq5 V'[-t.K<LBT3t>Y9;PDHY E: RA }lRy\~!fK=dam kD eYB;t$E5i)cW^@C C ORC C dTT T d@@ @@@(@@@@6UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialIFBradley Hand ITC7& Verdana"1(܆#&P F#i # ##SS4dMM3qHP ?`A2Kulturalna Warszawap5150p5150Oh+'0 < H T `lt|Kulturalna Warszawap5150Normalp515035Microsoft Office Word@@`^r@t@?1՜.+,D՜.+,L hp UM Rembertw# M' Kulturalna Warszawa Tytu` 8@ _PID_HLINKSA*G http://www.rembertow.waw.pl/rIhttp://www.rembertow.e-bp.pl/r "mailto:biblioteka_rembertow@wp.plr<6 http://www.dkwygoda.waw.pl/r2mailto:dkwygoda@op.plrl"mailto:domkultury.rembertow@wp.plrl"mailto:domkultury.rembertow@wp.plr !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTVWXYZ[\_Root Entry Fu1aData /1Table7*WordDocument8\SummaryInformation(MDocumentSummaryInformation8UCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q