herb.png
                 
Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Czwartek, 12.12.2019

Zespoły są prowadzone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola specjalne, szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Każdy z nich specjalizuje się w korygowaniu konkretnego rodzaju zaburzeń dziecka, i są to m.in. dysharmonia rozwojowa, dysfunkcje słuchu i widzenia, upośledzenie umysłowe, autyzm (różne postaci), mózgowe porażenie dziecięce, choroby przewlekłe i o podłożu genetycznym.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

  • opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania,
  • uczy rozpoznawania zachowania dziecka i właściwych reakcji na to zachowanie,
  • udziela porad w zakresie przystosowania otoczenia domowego do potrzeb dziecka oraz pozyskania i wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
  • prowadzi konsultacje w zakresie bieżącej pracy z dzieckiem,
  • udziela rodzinie dziecka wsparcia psychologicznego,
  • analizuje skuteczność prowadzonej terapii i objaśnia perspektywy rozwojowe dziecka.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

Dzieci są przyjmowane do zespołów wczesnego wspomagania na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wydają poradnie psychologiczno– pedagogiczne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz poradnie specjalistyczne (Poradnia Top dla dzieci z wadami słuchu i wzroku, poradnie dla dzieci z Autyzmem)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą też placówki niepubliczne dotowane przez m. st. Warszawa. W Rembertowie w roku szk. 2019/2020 to:

  • Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek i Przyjaciele" ul. Kordiana 71B, tel. 22 612 03 49
  • Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" ul. Bombardierów 13, tel. 734 488 364
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się