herb.png
                 
grafika
Kluby Radnych
Piątek, 27.05.2016

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub moze być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny moze być członkiem tylko jednego klubu. Kluby radnych mogą posiadać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Dzielnicy. Klub moze zajmować stanowisko we wszytskich sprawach, stanowiących przedmiot obrad sesji Rady Dzielnicy. Stanowisko klubu radnych przedstawia jego przedstawiciel. Działalność klubu radnych nie moze być finansowana z budżetu Miasta. Kluby radnych mogą jednak wystepować do Burmistrza Dzielnicy o nieodpłatne udostepnianie im pomieszczeń w celu odbywania spotkań i dyżurów (§ 16 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się