herb.png
                 
grafika
Oświata
Czwartek, 13.05.2021

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. nr 2029 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 roku poz. 1817 z późn. zm.)

oraz przepisy wykonawcze do ww. aktów.

Dzielnica wykonuje zadania organu prowadzącego na podstawie pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Do podstawowych zadań Dzielnicy należy między innymi:

  1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem  przedszkoli i szkół;
  2. zapewnienie dostępności do przedszkoli i szkół, w tym czynności związane z rekrutacją;
  3. nadzorowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  4. organizowanie dowozu do szkół dla uczniów niepełnosprawnych
  5. przekazywanie dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

 

 

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale