herb.png
                 
Praca przedszkoli lipiec-sierpień 2021 r.
Czwartek, 04.02.2021

Biuro Edukacji opublikowało terminarz pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych VII-VIII.2021 r. w m.st. Warszawie http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22743_list-zastepcy-prezydenta-mst wraz z listem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy pani Renaty Kaznowskiej do rodziców przedszkolaków. Podobnie jak w roku ubiegłym z powodu pandemii każde przedszkole zapewni opiekę wakacyjną tylko dzieciom już do nich uczęszczających z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Ważne: terminy podane w tabeli dotyczą okresu przerwy w funkcjonowaniu przedszkola (nie jego dyżuru).


Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się