herb.png
                 
Opcje zaawansowane
baner spis powszechny.jpg
wirusbaner.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
baner warszawa wspiera.jpg
baner (306×69)
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
newsletter.png
oznaczenia-unijne.png
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Rembertów
Czwartek, 01.10.2020

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Rembertów m.st. Warszawy realizuje zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m. st. Warszawy.

Do zadań tych należą w szczególności:

  • rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • motywowanie do leczenia osób uzależnionych,
  • udzielanie informacji i porad, gdzie można znaleźć pomoc  dla osób uzależnionych i ich rodzin
  • przeprowadzanie rozmów rozpoznających problem alkoholowy  oraz gromadzenie dokumentacji potwierdzającej nadużywanie alkoholu
  • monitorowanie procesu podjętego leczenia,
  • podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. wszczynanie procedury Niebieskiej Karty,
  • udział w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Skład Zespołu.

W skład Zespołu wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dyżury Członków Zespołu.

Członkowie Zespołu przyjmują mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 17.30 - 19.00 w  Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, pokój 220.

W czasie dyżurów udzielamy porad i informacji dotyczących problemu alkoholowego i przemocy, przyjmujemy wnioski o wszczęcie procedury sądowego zobowiązania  do leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego, prowadzimy rozmowy interwencyjne, wspierające, motywujące, rozpoznające problem alkoholowy  z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami, kontaktujemy ze specjalistami ds. uzależnień Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, w przypadku występowania przemocy domowej zakładamy Niebieskie Karty.                                                                         

Kontakt do Komisji

Do Komisji można zgłaszać sprawy osobiście w siedzibie Zespołu w czasie dyżuru, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie, z dopiskiem „dane osobowe”), listownie na adres Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Rembertów oraz telefonicznie w poniedziałki w godz. 17.30 – 19.00.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Dzielnicowy Zespół Rembertów.
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28,
pokój 220,
tel. 22 44 33 931 (w godzinach pracy komisji).

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się