herb.png
                 
Opcje zaawansowane
PIUW_baner przekierowujacy.png
baner spis powszechny.jpg
wirusbaner.jpg
rodzina-500-plus-min.jpg
baner warszawa wspiera.jpg
baner (306×69)
Gospodarowanie_odpadami_230x80[1].jpg
katalog firm 2.jpg
newsletter.png
oznaczenia-unijne.png
Warszawska Olimpiada Młodzieży
Środa, 07.10.2015

1. CELE I ZAŁOŻENIA

- aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego;
- tworzenie każdemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportu;
- propagowanie zdrowego stylu życia;
- ocena pracy szkolnych i uczniowskich klubów sportowych oraz szkół;
- wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;


2. KIEROWNICTWO

- kierownictwo nad przebiegiem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży sprawuje Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego z upoważnienia władz sportowych i oświatowych Warszawy tj.:

- Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy;
- Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.


3. ORGANIZATOR

- organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Wydziałem Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów;
- na poszczególnych szczeblach rozgrywkowych organizatorami są:
w szkole - nauczyciele wychowania fizycznego;
w dzielnicy - szkoły i Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów.

 

4. UCZESTNICTWO

W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu miasta prawo startu mają mistrzowie dzielnic Warszawy wyłonieni w bezpośrednich zawodach międzyszkolnych w dzielnicy w następujących kategoriach wiekowych:

Szkoły Podstawowe - 13 lat i młodsi;
Gimnazja - 16 i młodsi;
Szkoły Ponadgimnazjalne - bez ograniczeń wiekowych;

- we wszystkich kategoriach zespoły składają się z uczniów jednej szkoły (nie zespołów szkolnych) z wyjątkiem indywidualnych biegów przełajowych i LA;
- o udziale w kolejnym etapie rozgrywek decyduje start w zawodach niższego szczebla;
- prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy w danym roku szkolnym rozpoczęli naukę nie później niż 1 października /dot. Szk. Podst i Gimnazjów;
- uczestnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne i być uczniami szkół dziennych;
- do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający
grupę dyspanseryjną A lub B, uczęszczający czynnie w zajęciach wf.

Szczegółowe uwarunkowania startowe

- nie ma ograniczeń startowych z wyjątkiem konkurencji lekkoatletycznych;
- w zawodach szkól ponadgimnazjalnych wyklucza się możliwość startu czynnym
zawodnikom klubowym - wymagana karencja dla byłych zawodników/czek wynosi
rok wstecz od daty rozpoczęcia zawodów stołecznych;
- w kat. 13 lat i młodsi oraz 16 lat i młodsi decyduje rocznik odpowiadający danej klasie;
- przed zawodami opiekun każdego zespołu musi dostarczyć pisemne zgłoszenie szkoły do zawodów, potwierdzone podpisem Dyrektora szkoły, opiekuna zespołu i pielęgniarki.
- zespół nie posiadający prawnego opiekuna nie zostanie dopuszczony do zawodów.

 

Szczegółowy regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży znajduje się w załączniku.

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale