herb.png
                 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - projektowane
Piątek, 13.11.2020

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa

Uchwała Rady m.st. Warszawy
Nr XCIV/2815/2010 z dnia 9.11.2010 r.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa

Uchwała Rady m.st. Warszawy 
Nr XLI/1144/2012 z dnia 30.08.2012 r.

 

Wszelkich informacji na temat projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód (ZP-E).

Adres kontaktowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód (ZP-E)
ul. Marszałkowska 77/79, pok. 609a
tel. 22 44 31 592

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się