herb.png
                 
grafika
Gazeta Rembertowska
Poniedziałek, 21.03.2016

Gazeta Rembertowska

Biuletyn informacyjny Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy ukazuje się już od wielu lat - uprzednio jako Biuletyn Gminy Warszawa-Rembertów. Gazeta Rembertowska jest bezpłatnym biuletynem (o numerze ISSN 1234-8570). Wydawcą miesięcznika jest Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Biuletyn jest ważnym medium informowania mieszkańców Dzielnicy o poczynaniach, przedsięwzięciach i planach władz oraz prasowym forum wymiany informacji o codziennych i odświętnych wydarzeniach w życiu dzielnicy - szpalty Gazety Rembertowskiej otwarte są dla wszystkich aktywistów, pracowników rembertowskich instytucji oraz tych, którzy aktywnie angażują się w rozwój i sprawne funkcjonowanie Rembertowa.
Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów w nadesłanych materiałach.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Gazeta nie zamieszcza płatnych ogłoszeń.

Redakcja znajduje się pod adresem:
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, p. 613
tel. (22) 44 33 865

e-mail:

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
grafika
Wtorek, 23.03.2021
grafika
Poniedziałek, 17.02.2020
grafika
Poniedziałek, 18.02.2019
grafika
Poniedziałek, 26.02.2018
grafika
Środa, 15.03.2017
grafika
Poniedziałek, 21.03.2016
grafika
Poniedziałek, 21.12.2015
grafika
Czwartek, 20.02.2014
grafika
Piątek, 15.02.2013
grafika
Wtorek, 28.02.2012
grafika
Poniedziałek, 21.02.2011
grafika
Piątek, 26.03.2010
grafika
Poniedziałek, 14.12.2009
grafika
Poniedziałek, 14.12.2009
grafika
Poniedziałek, 14.12.2009
grafika
Poniedziałek, 14.12.2009
grafika
Poniedziałek, 14.12.2009