herb.png
                 
Statut Dzielnicy
Wtorek, 06.10.2020

STATUT - TEKST UJEDNOLICONY
Statut - wersja ujednolicona po zmianie Uchwałą Nr XXI/539/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 7.11.2019 r.

Uchwała nr LXXIII/1984/2018 z 30.08.2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy.
Załącznik do Uchwały Nr LXXIII/1984/2018


ZMIANY
Uchwała Nr XXI/539/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 7.11.2019 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXI/539/2019
Uchwała Nr LIX/1573/2017 Rady m. st. Warszawy z 15.12.2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/967/2016 Rady m. st. Warszawy 15.12.2016 r.
Uchwała Nr XCII/2344/2014 Rady m. st. Warszawy 16.10.2014 r.
Uchwała Nr LXXXIX/2235/2014 Rady m. st. Warszawy 28.08.2014 r.
Uchwała Nr LXXI/2228/2010 Rady m. st. Warszawy z 28.01.2010 r.


STATUT
Uchwała Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m. st. Warszawy.

Więcej szczegółów na stronie: www.bip.warszawa.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się