herb.png
                 
grafika
Powiązane załączniki:
Świadczenia Rodzinne, Opiekuńcze, Fundusz Alimentacyjny
Piątek, 22.01.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

Rodzice i opiekunowie, którzy otrzymali świadczenie 500+ na okres 1.07.2019 – 31.05.2021, w roku 2020 nie muszą składać wniosków.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Od 1 lutego 2021 r. - przez Internet:

• za pomocą bankowości elektronicznej

• poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej:

• od 1 kwietnia 2021 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• wysyłając pocztą


Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2021 - wypłata do 30 czerwca 2021

od 1 maja do 31 maja wypłata do 31 lipca 2021

od 1 czerwca do 30 czerwca wypłata do 31 sierpnia 2021

od 1 lipca do 31 lipca wypłata do 30 września 2021

od 1 sierpnia do 31 sierpnia wypłata do 31 października 2021


DOBRY START (300+)

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynosi 300 zł. Wypłacane jest jednorazowo raz w roku, niezależnie od dochodu, na uczące się dziecko.

Wniosek można złożyć w dogodnym dla siebie terminie do 30 listopada 2020 roku:

1. Od 1 lipca 2021 r. - przez Internet:

• za pomocą bankowości elektronicznej

• poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej:

• od 1 sierpnia 2021 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• wysyłając pocztą

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2021 r.

Forma przyznania świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

• bez decyzji administracyjnej, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku

• w przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście

• nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia

• decyzja administracyjna jest wydana tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub nienależnie pobranego świadczenia.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Od 1 lipca 2021 r. - przez Internet:

• poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej:

• od 1 sierpnia 2021 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• wysyłając pocztą

Terminy rozpatrywania wniosków

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Od 1 lipca 2021 r. - przez Internet:

• poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej:

• od 1 sierpnia 2021 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• wysyłając pocztą

Terminy rozpatrywania wniosków

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2021 r.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2021 r.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2021 r.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej informacji na stronach:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 


 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa: poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

Bliższe informacje na stronach internetowych: www.rodzina.gov.pl

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

System informatyczny Karty Dużej Rodziny

Jak działa Karta Dużej Rodziny?

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

Informatory Karty Dużej Rodziny

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się